11سپتامبر 2017

 با طولانی تر شدن پروسه اسپانسر شیب والدین و محدودیت های زمانی ویزای توریستی در حال حاضر سوپر ویزای کانادا در بین والدین، پدربزرگها  و مادربزرگها در سراسر دنیا که قصد دیدار فرزندانشان را دارند بسیار محبوب و درخور اهمیت است. آمار موجود حاکی از آن است که از سال 2012 که قانون سوپر ویزای […]

10سپتامبر 2017
رتبه بندی دانشگاه

 وب سایت تایمز هایر اجوکیشن در جدیدترین بررسی خود اسامی برترین دانشگاه های دنیا را اعلام کرد. این رتبه بندی دانشگاه  که شامل 1000 دانشگاه برتر دنیا میباشد ویژه سال 2018 منتشر شد.  این بررسی با در نظرگرفتن پارامترهای مختلف به عمل آمده است و سعی شده تا تمامی جوانب دانشگاه ها مورد قضاوت قرار […]

08سپتامبر 2017
سوپرویزا

با توجه به قوانین جدید تقاضای دریافت سوپرویزا برای والدین و افراد دارای شرایط روز به روزدر حال  بیشتر شدن است.  متعاقبا این روند افزایش تقاضای اقامت دایم کانادا  را به دنبال دارد. به همین جهت سوپر ویزا موضوعی نیست که به راحتی از آن رد شویم و  میتوانیم درباره آن به بحث و گفتگو […]

30آگوست 2017
دریافت ویزای تحصیلی کانادا

اگر  دریافت ویزای تحصیلی کانادا متقاضی تایید شود، موارد ذیل به منظور تحصیل در کانادا به متقاضی اعطا میشود. معرفی نامه ای که مورد تایید است. باید توجه داشته باشید که این نامه مجوز تحصیل در کانادا نیست. متقاضی بایستی معرفی نامه را هنگام رسیدن به کانادا به مسئول مهاجرت تسلیم کند. در ادامه مسئول مهاجرت […]