بنابر اعلام اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا USCIS د رتاریخ 23 اکتبر 2016 -این افزایش هزینه مهاجرت به آمریکا اجتناب ناپذیر بوده و در جهت کاهش و عدم طولانی تر شدن درخواست ها اعمال شده است و همانطور که در لینک زیر می بینید  این تغییرات برای متقاضیان مناطق سرمایه گذاری یا Regional center  بیشتر است.

آخرین خبر درباره هزینه مهاجرت به آمریکا

برای اولین بعد از سال 2010 اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا مبادرت به افزایش هزینه مهاجرت به آمریکا یه میزان حداکثر 20 درصد برای متقاضیان نموده است

بنا بر اعلامیه فوق این اداره سعی در کاهش هزینه مهاجرت به آمریکا و درخواست  سیتی زن شیب به 320 دلار به خانوارهایی با درامد 150 درصد یا کمتر از 200 درصد نرخ حداقل فقر نموده است که این مطلبی بسیار مفید خواهد بود که این افراد می توانند فرم کاهش هزینه را تکمیل کنند .

    • USCIS will offer a reduced filing fee of $320 for naturalization applicants with family incomes greater than 150 percent and not more than 200 percent of the Federal Poverty Guidelines. For 2016, this means, for example, that a household of four with an income between $36,000 and $48,600 per year could pay the reduced fee. Those eligible may apply for this option using the new Form I-942, Request
    • for Reduced Fee.
    • بطور خاص برای افراد متقاضی برنامه اقامت دایم آمریکا از طریق پیشنهادات کاری یا EB3 هزینه بررسی اداره مهاجرت از 580 دلار به 700 دلار افزایش یافنه باید گفت هزینه بررسی سریع هنوز 1225 دلار ثابت است

  لینک نرخ جدید هزینه ها ی مهاجرت و هزینه مهاجرت به آمریکا

اقامت,اقامت آمریکا, مهاجرت  آمریکا, ویزای کار آمریکا, ویزای EB3 ,ویزای کاری,مهاجرت از طریق کار, پیشنهادات کاری,ویزای سرمایه گذاری,ویزای کانادا, وکلای مهاجرت,وکیل کانادا,استانی,سرمایه گذاری, کانادا تخصصی, وکیل مهاجرت آمریکا, گرین کارت, ویزای لاتاری, ویزای نامزدی, ویزا مهاجرت به, اقامت اروپا, اقامت اروپا, ارزان ترین اقامت