سوالات متداول مهاجرت به امریکا

1. سوال: الزامات کارفرما در مهاجرت به امریکا برای درخواست مجوز کار PERM چیست؟
جواب: کارفرما باید موارد زیر را گواهی کند:
پیشنهاد کار صادقانه (با حسن نیت) وپیشنهاد کار حداقل پایه دستمزد را داشته باشد
شرایط کار و محیط پیشنهاد شده اثر منفی بر کارگران آمریکایی نگذاردوکارگر آمریکایی واجد شرایط برای قرار گرفتن در آن شغل وجود نداشته باشد
مثال:
کارفرمای محمد، شرکت پیتزا هات ، از طرف او تقاضای صدور مجوز کار می کند. دستمزد اکنون او حداقل مقدار حقوق پایه اشتغال نیست.
شرکت پیتزا هات تنها زمانی پایه حقوق را به او می دهد که وضعیت حقوقی(برای اخذ گرین کارت) محمد تایید شود. پس صدور مجوز کار براساس پیشنهاد کاری آتی است، با این حال، شرکت پیتزا هات باید توانایی خود را برای پرداخت حقوق پیشنهاد شده در کل پروسه نشان دهد.
2. سوال: آیا باید برای کارفرما در طول پروسه صدور مجوز کار، کار کنم؟
جواب: خیر. لازم نیست برای کارفرما در طول پروسه صدور مجوز کار، کار کنید. با این حال اگر برای کارفرما در طول پروسه مهاجرت کار نکنید باید پس از اینکه اقامت دائم خود را گرفتید مدت قابل قبولی برای او کار کنید.
اگر شما 180 روز پس از ثبت I-485 تان کار کنید و بعد از اینکه I-140 شما تایید شد، می توانید کارفرما را عوض کنید و کاری مشابه آن انجام دهد و این کار بر پروسه I-485 دریافتی شما اثری نخواهد داشت.
توجه کنید که موقعیت های شغلی به اندازه کافی از نظر استاندارد های قانونی به هم شبیه باشند. پیشنهاد می دهیم قبل از اینکه شرایط کاری تان را عوض کنید با وکلاء شرکت مهاجرتی پیشرو مشورت نمایید. از این طریق می توانید مطمئن شوید که موقعیت شغلی جدید تان به اندازه کافی با شغل قبلی شباهت دارد و در روند درخواست شما تاثیر نمی گذارد.
3. سوال: یک کار نیمه وقت دارم و کارفرما قبول کرده است مجوز کار PERM را از طرف من ثبت کند. آیا کار نیمه وقت واحد شرایط مجوز کار PERM می باشد؟
جواب: خیر. مجوز کار برای یک شغل دائم و تمام وقت است. شغل پاره وقت واجد شرایط نیست. با این حال، توجه کنید که شغل دائم و تمام وقت الزامات موقعیت شغلی آینده است زمانی که اقامت دائم اخذ شده باشد. نیاز نیست به صورت تمام وقت برای کارفرما زمانی که تقاضا مجوز کار ثبت شد کار کنید. در حقیقت اصلا نیازی نیست برای کارفرما ی متقاضی کار کنید. یک فرد خارجی تنها زمانی باید تمام وقت برای کارفرما کار کند که گرین کارت اخذ شده باشد نه قبل از آن.
4. سوال: کارفرما من شرکتی را افتتاح کرده که در حال حاضر سود دهی ندارد. آیا او می تواند از طرف من درخواست صدور مجوز کار را ثبت کند؟
جواب: بله این امکان وجود دارد. یک شرکت سود ده از الزامات ثبت مجوز کار نیست. با این حال نیاز است شرکت متقاضی توانایی خود در پرداخت دستمزد پیشنهاد شده از روزی که درخواست ثبت شد تا زمانی که فرد خارجی گرین کارت خود را بگیرد نشان دهد.
5. سوال: شرکتی که مرا استخدام کرده در دو سال گذشته سودی نداشته است. آیا این شرکت همچنان می تواند تقاضای صدور مجوز کار از طرف مرا بدهد؟
جواب: بستگی دارد. یک راه برای اثبات پرداخت پایه حقوق نشان دادن دارایی خالص است که برابر و یا بیشتر از حقوق پیشنهاد شده از زمان ثبت درخواست صدور مجوز کار باشد.
یا اگر شما اکنون حقوق برابر یا بیشتر از حقوق پایه دریافت می کنید، که از زمان ثبت مجوز کار شروع شده است، USCIS علاقه مند به فهمیدن این خواهد بود که آیا کارفرما توانایی پرداخت حقوق را دارد یا خیر.
6. سوال: کارفرما من تنها صاحب امتیاز شرکت است و من در موقعیتH-1B با او کار می کنم، اخیرا او به من کمتر از میزان حقوق پایه ثبت شده در مجوز کار دستمزد می دهد اما این مقدار برابر با حقوق پایه وضعیت H-1B است. آیا نیاز است که او اثبات کند توانایی پرداخت حقوق پایه مشخص شده برای مجوز کار PERM را دارد؟
جواب: بله. اگرچه نیاز نیست کارفرما حقوق پیشنهاد شده را تا زمان دریافت اقامت دائم پرداخت کند اما باید توانایی پرداخت حقوق پیشنهاد شده را از زمانی که درخواست مجوز کار ثبت شد، داشته باشد. اگر او میزان حقوق پایه ثبت شده در مجوز کار را پرداخت نکند باید مدارکی را در زمان ثبت شدن درخواست تهیه نماید تا توانایی او را برای پرداخت پایه حقوق نشان دهد.
7. سوال: چه زمانی کارفرما باید حقوق پیشنهاد شده را به افراد خارجی پرداخت کند؟
جواب: به این دلیل که تقاضای مجوز کارPERM و ویزا برای مشاغل آتی است، کارفرما باید حقوق پیشنهاد شده را به فرد خارجی (برابر یا بیشتر از حقوق پایه) از زمانی که آن فرد اقامت دائم خود را گرفت (اخذ گرین کارت) پرداخت کند. با این حال کارفرما باید توانایی خود را برای پرداخت حقوق پیشنهاد شده در کل پروسه مجوز کارPERM نشان دهد همانند پروسه های I-140/485تا زمانی که فرد خارجی گرین کارت خود را دریافت کند.
8. سوال: کارفرما چگونه باید توانایی پرداخت حقوق پیشنهاد شده را نشان دهد؟
جواب: کارفرما می تواند با بکار گیری موارد زیر توانایی خود را نشان دهد:
اگر کارگر خارجی در حال حاضر در استخدام کارفرما باشد، حقوق او برابر یا بیشتر از مقدار حقوق پیشنهاد شده در مجوز کار در حین کل پروسه است یا
اگر کارگر خارجی در کل پروسه استخدام کارفرما نباشد، یا حقوق او کمتر از مقدار حقوق پیشنهاد شده در مجوز کار باشد آنگاه کارفرما باید توانایی خود را نشان دهد.
سود خالص کارفرما بیش از حقوق پیشنهاد شده در درخواست مجوز کار باشد
یا سود کل کارفرما بیش تر از حقوق پیشنهاد شده در درخواست مجوز کار باشد.
9. سوال: اگر اثبات شود که شرکت توانایی پرداخت پایه حقوق را ندارد، چه اتفاقی می افتد ؟
جواب: اگر نتوان مدارکی دال بر توانایی شرکت در پرداخت پایه حقوق از زمانی که مجوز کار ثبت شده باشد، تهیه کرد امکان دارد درخواست ثبت مهاجرت رد شود.
در پروسه مجوز کار، معمولا وزارت کار موضوع توانایی پرداخت را بررسی نمی کند. با این حال در طول پروسه I-140 USCIS, توانایی پرداخت دقیق را از زمان تایید مجوز کار ثبت شده تایید می کند. همچنین وظیفه اثبات بر عهده متقاضی است بنابراین کارفرما باید مدارک را آماده کند.
10. سوال: پایه حقوق در جواز کار چیست؟
جواب: نرخ پایه حقوق به این صورت تعریف می شود: میانگین حقوق پرداختی به کارگران استخدام شده مشابه در یک شغل خاص و در منطقه جغرافیایی شغل مورد نظر.
اقامت, اقامت آمریکا, مهاجرت  آمریکا, ویزای کار آمریکا, ویزای EB3    ,ویزای کاری, مهاجرت از طریق کار,  پیشنهادات کاری, ویزای سرمایه گذاری,  ویزای کانادا,  وکلای مهاجرت,  وکیل کانادا, استانی ,سرمایه گذاری, کانادا تخصصی,  وکیل مهاجرت آمریکا, گرین کارت, ویزای لاتاری, ویزای نامزدی, ویزا مهاجرت به,  اقامت اروپا, اقامت اروپا, ارزان ترین اقامت, اروپا با سرمایه گذاری, بلغارستان, مجارستان, قبرس, پیشنهادات کاری امریکا, اقامت امریکا بدون تخصص, اقامت تحصیلی, ویزای تحصیلی, ویزای توریستی آمریکا, ویزای توریستی کانادا, کبک ,سرمایه گذاری فدرال, ویزای EB5  , ویزای سریع ,اقامت سریع, سازمان مهاجرتی,  مشاور کانادا ,مهاجرتی پیشرو,  سازمان مهاجرتی پیشرو, پیشرو ,رضا نصرتی ICCRC  ,   ,اقامت قسطی, کارهای جدید, بهترین وکیل , وکیل در ایران,  دفتر پیشرو, تضمینی, کار, اقامت دایم ,میامی, تگزاس ,واشنگتن ,ارزان مهاجرت, ارزان ,مهاجرت از ایران, ایرانیان در آمریکا ,خدمات مهاجرت آمریکا, ویزای E2   ,کبک, مهاجرت سرمایه گذاری, کار آفرینی ,خود اشتغالی , بررسی مجدد ,ویزا, اقامت کاری, ویزای کار, nvc, audit, auditing process, RFE  , LC, I-140, Interview ,Medical test , هزینه ویزای EB3  ,فلوریدا تست پزشکی ,معاینات گرین کارت, بیماریهای مسری, واکسیناسیون امریکا ,معاینات پزشکی آمریکا ,استان ساسکاچوان, استان اونتاریو ,استان بریتیش کلمبیا, منیتوبا ,اوباما ,نیروی کار خارجی, جذب نیرو ,استخدام ACIC,  ,گلخانه, فلوریدا, باغبانی , ویزای دانشجویی, دبیرستان آکادمیک, ,F1, J1

 

 

درباره Admin

شرکت خدمات مهاجرتی پیشرو در سال ۲۰۱۰ از تبدیل شرکت مادرِ کارآفرینان کانادا که بیش از ۵ سال سابقه خدمات رسانی در زمینه‌های مالی و سرمایه گذاری به اشخاص و شرکتها داشت به وجود آمد. این سازمان با دارا بودن دفتر فعال در ایران و کانادا با مجوزات رسمی از اداره مشاوران رسمی کانادا و نمایندگی و کارگزاری از وکلای آمریکایی و اروپایی به ارایه راه کارهای قانونی اقامت می پردازد