نیروی کار متخصص-EB3

I-140

تقاضا برای مهاجرت به امریکا یا فرایند I-140   دومین گام از فرایند گرین کارت های استخدامی است. وقتی تائیدیه شغلی PERM تصویب می شود، کار فرمای شما فرم I-140 را تکمیل می کند که در حقیقت تقاضایی برای کارگر مهاجر است. کارفرما باید نشان دهد که شرکت وی در موقعیت مالی خوبی قرار دارد […]

(EB3)

متقاضیان اولویت سوم (EB3) باید درخواست مهاجرت برای کارگر خارجی؛ فرم I-140 را برای استخدام کننده خود تکمیل نمایند. همه این کارگران به طور کلی نیاز به گواهینامه تایید شده از سوی سازمان مشاغل دارند. کارگران ماهر، متخصصان و کارگران غیر ماهر (دیگر کارگران) ۲۸٫۶ درصد از محدوده سالانه جهانی ویزا های مربوط به مهاجرت های […]

اگر کارگر ماهر یا متخصص هستید یا در دسته کارگران غیر متخصص قرار می گیرید، ممکن است واجدالشرایط این دسته ویزا های مهاجرتEB3 باشید. • کارگران ماهر افرادی هستند که شغل شان به دست کم دو سال دوره آموزشی یا تجربه کاری نیاز دارد بدون این که دوره ای یا فصلی باشد. • متخصصان افرادی […]

جواز کار

1. سوال: گزارش استخدام چیست؟ جواب: گزارش استخدام بیانیه جزئیات استخدام، تقاضاها، مصاحبه ها ئ تصمیم گیری کارفرما در مورد همه تقاضا ها است. گزینه های مخصوص مختلفی در گزارش براساس قوانین PERM وجود دارد. هرچند نیاز نیست که گزارش همراه با درخواست مجوز کار PERM اولیه فرستاده شود اما قوانین PERM کارفرما را مجاب […]

جواز کار

1. سوال: موقعیت تخصصی چیست؟ جواب: به صورت کلی موقعیتی که به مدرک دیپلم یا بالاتر نیاز داشته باشد موقعیت تخصصی نامیده می شود. به عنوان مثال، موقعیت شغلی یک مهندس نرم افزار که حداقل به مدرک دیپلم نیاز دارد در دسته موقعیت های تخصصی قرار خواهد گرفت، بنابراین، به حداقل شرایط استخدام به علاوه […]

جواز کار

1. سوال: اهمیت توصیف شغل و حداقل الزامات شغلی در پروسه کار در امریکا چقدر است؟ جواب: توصیف شغل و حداقل الزامات شغلی مسائل کلیدی در پروسه مجوز کار هستند. پیش نویس با دقت توصیف شغل و حداقل الزامات پتانسیل متقاضیان شغل آگهی شده را مشخص می کند. علاوه بر این، این دو عامل مشخص […]

جواز کار

1. سوال: کدام سازمان دولتی در مهاجرت به امریکا پایه حقوق را در پروسه صدور مجوز کار تعیین می کند؟ جواب: از 4ژانویه 2010، پایه حقوق توسط مرکز پایه حقوق ملی (NPWC) مشخص می شود. سازمان پایه حقوق(SWA) نقشی در محاسبه پایه حقوق مجوز کار ندارد. 2. سوال: چگونه می توانم میزان حقوق پایه را […]

جواز کار

1. سوال: الزامات کارفرما در مهاجرت به امریکا برای درخواست مجوز کار PERM چیست؟ جواب: کارفرما باید موارد زیر را گواهی کند: پیشنهاد کار صادقانه (با حسن نیت) وپیشنهاد کار حداقل پایه دستمزد را داشته باشد شرایط کار و محیط پیشنهاد شده اثر منفی بر کارگران آمریکایی نگذاردوکارگر آمریکایی واجد شرایط برای قرار گرفتن در […]

جواز کار

1. سوال: مجوز کار تایید شده تا چه مدت اعتبار دارد؟ جواب: مجوز کار 180 روز از زمان تایید اعتبار دارد. USCIS پرونده های I-140 ارسال شده توسط کارفرما پس از منقضی شده مجوز کار رد خواهد کرد. اما زمانی که مجوز کار به شکل فرم I-140به USCIS در طی 180 روز از اعتبار مجوز […]

جواز کار

1. سوال: منظور از USCIS چیست؟ جواب: این کلمه مخفف خدمات شهروندی و مهاجرتی ایالات متحده آمریکا است. این سازمان دولتی اساسا مسئول رسیدگی به مسائلی است که به افراد خارجی در ایالت متحده مربوط می شود. چنین مسئولیتی شامل بررسی صلاحیت متقاضیان مهاجرت است، مانند کسانی که به مجوز کار نیاز دارند، اگرچه پروسه […]