نمونه کارهای ما

  • اقامت موقت آمریکا-خرید بیزینسE2

    ویزای سرمایه گذاری موقت آمریکا یا E2 ویزای است که به دارنده ان این اجازه را می دهد که برای انجام بیزینس و بررسی ان به آمریکا وارد شود و در صورت تمایل با سرمایه گذاری در آمریکا بماند و عمر این ویزا به بیزینس ارتباط دارد و تا زمانی که شما آن بیزینس را بصورت سود آور اداره کنید می توانید آن را تمدید کنید

  • اقامت دایم آمریکاEB5

    روش سرمایه گذاری بهترین روش برای کسانی است که دارای سرمایه مناسب می باشد و فرد متقاضی بدون در نظر گرفتن سن یا دانش زبان و مدرک تحصیلی می تواند اقامت دایم آمریکا را دریافت کنند

  • اقامت دایم آمریکا EB3

    شما می توانید با داشتن پیشنهاد کار دایم اقامت دایم آمریکا را برای خود و خانواده بدست آورید این روش برای نیروی کار متخصص و غیر متخصص است که با داشتن کارفرمایی که قادربه اسپانسر شیب است میسر است.