بازگشایی برنامه استانی اونتاریو برای فوق لیسانس و دکترا

برنامه جذب مهاجر از طریق برنامه استانی انتاریو (OINP)، دانشجویان دانشجویان بین المللی کارشناسی ارشد و دانشجویان بین المللی – PhD فارغ التحصیل، برای صبح روز 12 اکتبر برای فارغ التحصیلان مجرب بین المللی افتتاح شد. برنامه جذب دارندگان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد بین المللی به سرعت در ساعات اولیه به حد نصاب رسید ولی در مقطع دکترا تا اطلاع قبلی ادامه خواهد داشت.

پذیرش فوق لیسانس

دولت انتاریو در بروز رسانی اعلام کرد: “OINP نظارت دقیقی را با توجه به محدودیت های تخصیص یافته برای پذیرش استان انتاریو دارد ، به همین دلیل محبوبیت هر دو جریان را در بین فارغ التحصیلان واجد شرایط که مایل به اقامت در انتاریو هستند، نشان می دهد.

هر کدام از این دو جریان با سیستم اکسپرس ورودی فدرال هم تراز شده و به همین دلیل آنها جریانهای پایه ای در نظر گرفته می شوند. یک کاندیدای موفق که نامزدی استانی را از طریق هر یک از این جریانها دریافت می کند، می تواند برای اقامت دائمی در دولت فدرال درخواست نماید که بر فرایند باقی مانده نظارت دارد.

برنامه های کاربردی برای این جریان ها از طریق سیستم ثبت الکترونیکی انتاریو ارائه می شوند. پیشنهاد شغلی برای هر یک از این جریانها نیازی نیست. جریان تحصیلات تکمیلی بین المللی PhD اهداف افرادی را که از یک برنامه سطح PhD در یک دانشگاه انتاریو فارغ التحصیل شده اند، در حالی که افرادی که از برنامه مقطع کارشناسی ارشد در انتاریو فارغ التحصیل شده اند، ممکن است واجد شرایط درخواست تحصیل در مقطع فوق لیسانس بین المللی باشند.

پذیرش استانی انتاریو از 5،500 تا 6،000 تازه وارد در سال 2017 افزایش یافته است. تازه واردین به انتاریو نیز ممکن است از طریق برنامه های فدرال مانند کسانی که تحت سیستم اکسپرس انتری اداره می شوند، وارد شوند.

 

Eligibility requirements

International Masters Graduates PhD Graduates
Must intend to live and work in Ontario Must intend to live and work in Ontario
Must have graduated from an existing Master’s program at an eligible publicly funded university in Ontario

  • The program of study must have been at least one year in length and must have been completed on a full-time basis
Must have successfully completed all PhD program requirements at an eligible publicly-funded university in Ontario

  • At least two years of PhD studies must have been completed at the Ontario university
Must submit the application within two years of the date on which the Masters degree was granted Must submit the application within two years of the date on which the PhD was granted
Must have legal status (i.e. study permit, work permit, visitor record) if living in Ontario at the time of the application

  • Applicants may be living outside Canada at the time of application; however, individuals living in Canada but outside Ontario are ineligible to apply
  • Candidates do not need to have legal status in Canada if they are applying from outside Canada
Must have legal status (i.e. study permit, work permit, visitor record) if living in Canada at the time of the application

  • Applicants to this stream do not have to be living in Canada at the time of application
  • Candidates do not need to have legal status in Canada if they are applying from outside Canada
Must demonstrate an adequate intermediate proficiency level in English or French of Canadian Language Benchmark (CLB) 7 or above in all four competencies (speaking, reading, writing, and listening)
Must be able to show a minimum level of savings and/or income in order to support themselves and their dependents
Must show that they have resided in Ontario for at least 12 cumulative months in the 24 months before submitting an application