برنامه استانی نوااسکوشیا برای اولین بار از سال 2015 مبادرت به پذیرش نیروی متخصص دررشته های مورد نیاز خود از بین مشارکت کنندگان برنامه اکسپرس انتری برای مهاجرت به کانادا می کند. متقاضیان پذیرفته شده در این برنامه با دریافت 600 امتیاز اضافه می توانند بطور قطع در برنامه مهاجرتی کانادا پذیرفته شوند.

شرایط متقاضیان در برنامه استانی نوااسکوشیا :

  1. داشتن فایل در سیستم اکسپرس انتری
  2. دارا بودن رشته مورد نیاز استان در جدول زیر با حداقل یکسال سابقه
  3. داشتن سطح زبان حداقل CLB7 
  4. دریافت حداقل 67 امتیاز بر اساس پارامترهای سن- تحصیلات- سابقه کار- سطح زبان و غیره
  5. داشتن توانایی مالی مناسب برای اقامت و موفقیت در استان

نحوه امتیاز بندی در برنامه استانی نوااسکوشیا

Selection factor Points
Education Maximum 25 points
Ability in English and/or French Maximum 28 points
Work experience Maximum 15 points
Age Maximum 12 points
Arranged employment in Nova Scotia Maximum 10 points
Adaptability Maximum 10 points
Total Maximum 100 points
Pass mark: 67 Points

در صورت داشتن فایل در برنامه اکسپرس انتری و تحصیلات در رشته های زیر لطفا با ما تماس و فرم ارزیابی را تکمیل کنید

برنامه استانی ,اسکیل ورکر ,اکسپرس انتری ,مهاجرت کانادا ,نوااسکوشیا

رشته های مورد نیاز در در برنامه استانی نوااسکوشیا

 

NOC OCCUPATION SKILL LEVEL
1111 Financial Auditors and Accountants A
1121 Human Resources Professionals A
1225 Purchasing Agents and Officers B
2113 Geoscientists and Oceanographers A
2131 Civil Engineers A
2132 Mechanical Engineers A
2133 Electrical and Electronic Engineers A
2141 Industrial and Manufacturing Engineers A
2147 Computer Engineers A
2171 Information Systems Analysts and Consultants A
2172 Database Analysts and Data Administrators A
2173 Software Engineers A
2174 Computer Programmers and Interactive Media Developers A
2175 Web Designers and Developers A
2231 Civil Engineering Technologists and Technicians B
2232 Mechanical Engineering Technologists and Technicians B
2241 Electrical and Electronics Engineering Technologists and Technicians B
2253 Drafting Technologists and Technicians B
2262 Engineering Inspectors and Regulatory Officers B
2282 User Support Technicians B
3012 Registered Nurses A
3142 Physiotherapists A
3143 Occupational Therapists A
3211 Medical Laboratory Technologists B
3233 Licensed Practical Nurses B
4151 Psychologists A
4153 Family, Marriage and Other Related Counselors A
6235 Financial Sales Representatives B