آلبرتا یکی از استان های اقتصادی و اجتماعی کشور کانادا است.
واقع در غرب کانادا، آلبرتا دارای یک اقتصاد به سرعت در حال رشد است که در بخش زیادی از منابع طبیعی وسیع آن است.
دو شهر بزرگ کانادا، کلگری و ادمونتون، آلبرتا، پرجمعیت ترین شهرهای این استان های است. این شهر همچنین به عنوان یکی از زیباترین مناطق آمریکای شمالی شناخته شده است، با پارک های معروف ملی مانند بنف و جاسپر.

AINP برنامه استانی آلبرتا است. از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت و تجربه مورد هدف استان می توانند گواهینامه انتخاب از آلبرتا را دریافت کنند که روند کلی مهاجرت را افزایش می دهد.
AINP شامل سه برنامه اصلی مهاجرت است:
• برنامه استخدام استراتژیک
• برنامه کار آفرین
• برنامه کشاورز خود اشتغال
برنامه استخدام استراتژیک
این روش به افراد اجازه می دهد تا بدون پشتیبانی کارفرمایان به AINP اقدام کنند. این شامل سه دسته مختلف است:
• رده اجباری و اختیاری – صاحبان کسب و کار که دارای گواهینامه البرتا یا گواهی تجارتی شناخته شده هستند ممکن است تحت این رده واجد شرایط باشند.
افراد در زمان اعطای مجوز کار معتبر در آلبرتا باید در آلبرتا ساکن شوند و در یک تجارت اجباری یا اختیاری کار کنند.
• رده مشاغل مهندسی – این رده برای مهندسان، طراحان و سازندگان با تجربه کار آلبرتا طراحی شده است.
متقاضیان باید در یکی از مشاغل تعیین شده کار کنند.
• فارغ التحصیلان دانشگاه – افرادی که از یک موسسه آموزشی عمومی در آلبرتا فارغ التحصیل شده اند و در دوران بعد از تحصیل با ویزای کار هستند
روش کارآفرینی
این روش به کارفرمایان اجازه می دهد تا کارگران مهاجر کانادا به AINP معرفی کنند. به این ترتیب، کارفرمایان می توانند به راحتی کارگران مورد نیاز خود را حفظ کنند.
این روش شامل سه زیر مجموعه است:
• طبقه کارگر ماهر – برای افراد با پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت در شغل ماهر واجد شرایط. افراد در زمان درخواست، در آلبرتا کار نمی کنند.
• فارغ التحصیلان استانی – برای افرادی که از یک موسسه انتصابی شناخته شده در کانادا فارغ التحصیل شده اند، یک مجوز کار معتبر پس از فارغ التحصیلی دارند و یک پیشنهاد شغلی دائمی و تمام وقت برای کارفرمای آلبرتا دریافت کرده اند.
• طبقه کارگر نیمه ماهر – برای کارگران موقت خارجی که پیشنهاد مشاغل دائمی و تمام وقت را از کارفرمایان آلبرتا در شغل نیمه ماهر واجد شرایط دریافت کرده اند.
جریان اشتغال کشاورزان
این برنامه به افراد با تجربه کشاورزی و خود اشتغال اجازه می دهد برای خرید و توسعه مزرعه در آلبرتا و درخواست اقامت دائم کنند. متقاضیان موفق به صاحبان مزرعه ای می باشند که قصد دارند در آلبرتا زندگی کنند تا کسب و کار کشاورزی خود را خریداری و مدیریت کنند.