جزیره پرنس ادوارد (PEI)، که از یک جزیره اصلی و چندین جزیره اطراف تشکیل شده است و کوچکترین استان کانادا است.
به دلیل کنفرانس شار لوت تاون که به شکل گیری این کشور منجر شد، گاهی زادگاه کانادا نامیده می شود.
PEI نه تنها برای زمین های سرسبز و شگفت انگیز و سواحل زیبای مشهور است، بلکه برای رشد اقتصادی که بر کشاورزی، گردشگری و ماهیگیری متمرکز است، مشهور است.

PEI PNP برنامه پذیرش استان جزیره پرنس ادوارد است. از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت و تجربه مورد هدف استان می توانند گواهینامه اعطای پذیرش جزیره پرنس ادوارد را دریافت کنند ، که این اجازه می دهد که این ملیت خارجی برای اقامت دائم کانادا با پردازش هایی که سریع تر از سایر کلاس های مهاجرت کانادا است، درخواست کند.
PEI PNP برنامه های کاربردی تحت سه مقوله مهاجرت عمده پذیرفته می شود:
• PEI PNP اکسپرس انتری
• نیروی کار مورد تقاضا
• سرمایه گذاران

PEI PNP اکسپرس انتری
متقاضیانی که واجد شرایط ورود برنامه اکسپرس انتری هستند و علاقه مند به زندگی و کار در جزیره پرنس ادوارد هستند می توانند به جریان ورودی PEI PNP اکسپرس اقدام کنند .
متقاضیان واجد شرایط می توانند از بررسی شش ماه یا کمتر بهره مند شوند. PEI PNP تضمین نمی کند که تمام مشخصات متقاضیان ورودی را مورد بازبینی قرار دهد و تنها کسانی مورد بررسی قرا ر می گیرند که از لحاظ سابقه و مهارت بتوانند نیاز استان را بر طرف کنند

زیر گروه نیروی کار مورد نیاز
استان تحت برنامه های این دسته از افرادی که دارای مهارت و تجربه ای هستند که در بازار کار PEI مورد نیاز هستند، پذیرفته می شود.
این رده به دو دسته زیر تقسیم می شود. آنها به شرح زیر هستند:
جریان کار ماهر
این زیر رده برای کارگران است که توسط کارفرمایان PEI شناخته شده یا استخدام شده اند.متقاضیان واجد شرایط در یک حرفه کار خواهند کرد و دارای تجربه مربوطه و حداقل یک مدرک دیپلم یا کالج هستند انتخاب می شوند .
نیروی متخصص حیاتی
این زیر رده برای کار گرانی است که قبلا توسط کارفرمایان PEI استخدام شده اند و کارفرمایان آنها مایل به حمایت از آنها برای اقامت دائم هستند. متقاضیان واجد شرایط می توانند در حرفه نیمه ماهر یا غیر متخصص کار کنند.
دانشجویان خارجی در مقطع لیسانس
این زیر رده برای فارغ التحصیلان اخیر از دانشگاه ها و دانشکده های معتبر دانشگاه جزیره پرنس ادوارد شناخته شده است که قبلا توسط یک کارفرما PEI استخدام شده اند. متقاضیان واجد شرایط در زمینه تحصیل باید در حرفه ای کار کنند که در ان درس خوانده اند .

بخش تاثیر گذاری تجاری
استان تحت برنامه های این دسته از افرادی که مایل به سرمایه گذاری در فعالیت تجاری PEI هستند و به طور فعال مدیریت می کنند، پذیرفته می شود.
این دسته به سه زیر مجموعه تقسیم می شود:
برنامه مالکیت 100٪
این زیر رده برای افرادی است که به طور کامل مالکیت کسب و کار PEI خود را، از طریق شروع کسب و کار جدید و یا خرید یک کسب و کار موجود در استان، می پذیرند.

برنامه مالکیت جزئی
این زیر رده برای افرادی است که حداقل 33.33 درصد (یک سوم) از کسب و کار PEI را به دست می آورند و یا سرمایه گذاری 1،000،000 CAD در حقوق صاحبان کسب و کار دارند یعنی خرید سهام داشته باشند
برنامه ویزای کار موقت
این زیر مجموعه به افرادی که مایل به سرمایه گذاری در کسب و کار PEI است که قبل از انتقال کامل کار یا سرمایه می توانند با دریافت ویزای موقت کار ضمن آشنایی با محیط آموزش های لازم را ببینند انتظار می رود که متقاضیان در زمان کار خود در کانادا کار خود را شروع کنند و در مورد کسب و کار که در آن سرمایه گذاری می شود، یاد بگیرند.