برنامه پذیرش استانی نیوبرانزویک (NBPNP)

نیوبرانزویک یکی از استان های شمال شرقی و دریایی کانادا است.
نیوبرانزویک تنها استان رسمی دو زبانه ای در کانادا است و حدود 30 درصد از جمعیت آن زبان فرانسه را زبان اول خود می داند. نیوبرانزویک دارای شهرهای بزرگی مانند فردریکتون، سنت جان و مونکتون است. NBPNP برنامه پذیرش استانی نیوبرانزویک است.

از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت ها و تجربیات مورد هدف این استان می توانند گواهینامه پذیرش استانی نیوبرانزویک را دریافت کنند، که این اجازه می دهد که خارجیان برای اقامت دائم کانادا با زمان های بررسی ای که سریع تر از سایر کلاس های مهاجرت کانادا هستند درخواست شود.
NBPNP تحت دسته های مهاجرت زیر را می پذیرد:
• جذب نیروی کار بر اساس نیاز بازار استان
• کارکنان ماهر با پشتیبانی خانواده
• کارکنان ماهر با پشتیبانی کارفرمایان
• متقاضیان تجاری
نکته: دولت نیوبرانزویک یک برنامه آزمایشی جدید را به نام “نقطه موفقیت ” اعلام کرده است.از طریق این برنامه آزمایشی، تازه واردین استان می توانند در بیزینس یا مشاغلی که دارای موفقیت در استان هستند سرمایه گذاری کنند که اطلاعات تکمیلی اعلام می شود .

برنامه پذیرش اکسپرس انتری
برنامه پذیرش استانی نیوبرانزویک (NBPNP) راه اندازی بازار کار اکسپرس را توسعه داده و راه اندازی کرده است.
این جریان اجازه می دهد تا NBPNP استان می تواند افراد مورد نیاز خود را از میان افراد متقاضی فدرال بر اساس میزان علاقه آنها انتخاب کند .
کارکنان ماهر با پشتیبانی خانواده
نیوبرانزویک بر اساس این برنامه از میان متقاضیانی که دارای کار در استان بعلاوه خانواده نزدیک هستند پذیرش می کند
کارکنان ماهر با پشتیبانی کارفرمایان
نیوبرانزویک برنامه های تحت این دسته را از افرادی که پیشنهاد کار شغلی دائمی را از کار فرمای نیوبرانزویک دریافت کرده اند، می پذیرد.

متقاضیان تجاری
نیوبرانزویک برنامه های تحت این دسته را از افرادی که قصد دارند خود را به طور فعال در مدیریت کسب و کار در نیوبرانزویک برنامه ریزی کنند، پذیرش می کنند. انتظار می رود که متقاضیان سرمایه گذاری پولی در کسب و کار ایجاد کنند.