نیوفانلند و لابرادور، شرقی ترین استان کانادا است که می تواند بعنوان بهترین استان کانادا مطرح شود .

این استان شامل دو سرزمین مجزا است: لابرادور، که به سرزمین اصلی و جزیره نیوفانلند متصل است.
تعداد زیادی از ساکنان آن در پایتخت استان سنت جان زندگی می کنند، که از یک فرهنگ پر جنب و جوش برخوردار است که به شدت از محیط ساحلی آن لذت می برند .
استان NLPNP برنامه پذیرش استانی استان نیوفاندلند و لابرادور است. از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت و تجربه این استان را می توانند انتخاب کنند دریافت و تاییدیه پذیرش استانی راهی است که متقاضی را در سیستم پذیرش کانادا به پیش برده و سریعتر می تواند به کانادا وارد شود.
NLPNP برنامه پذیرش استانی نیوفانلند شامل دو زیر گروه می باشد :
• پذیرش نیروی متخصص یا اسکیل ورکر از طریق سیستم اکسپرس انتری
• نیروی متخصص
نیوفاندلند و لابرادور و اکسپرس انتری نیروهای متخصص
طبقه کارگر NL Express Entry NLPNP برای متقاضیان دارای پیشنهاد شغلی از کارفرمایان استانی بر اساس برنامه اکسپرس انتری اقدام و افرادی که توسط NLPNP نامزد شده اند امتیاز اضافی را تحت سیستم رتبه بندی جامع دریافت خواهند کرد و در نتیجه دعوت نامه برای اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.
رده کارگر ماهر
NLPNP برنامه های تحت این دسته را از افرادی که پیشنهاد شغلی تضمین شده از کارفرمایان نیوفاندلند و لابرادور دریافت کرده اند، می پذیرد. افرادی که در حال کار در استان در یک مجوز معتبر کار می باشند نیز ممکن است واجد شرایط باشند.

دانشجویان فارغ التحصیل استان
NLPNP برنامه های کاربردی تحت این دسته را از فارغ التحصیلان که دارای پیشنهاد کاری مطمئن هستند اجرا می شود متقاضیان همچنین باید یک شغل یا پیشنهاد شغلی را از کارفرمای نیوفاندلند و لابرادور داشته باشند و در زمان درخواست باید در زمینه تحصیل خود کار کنند.