برنامه های مهاجرت تجاری کانادا در یک نگاه

دولت های استانی کانادا، و همچنین دولت فدرال، مهاجرت تجاری را از طریق سرمایه گذاری و کار آفرینی ترویج می دهند .
که اطلاعات اصلی موجود برای طیف گسترده ای از برنامه های مهاجرت تجاری در حال حاضر در کانادا است .
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یک برنامه خاص، کلیک کنید .

برنامه ی پذیرش استانی یوکان (YNP)

برنامه پذیرش استانی مناطق شمال غربی (NTNP)

برنامه پذیرش استانی ساسکاچوان (SINP)

برنامه پذیرش استانی جزیره پرنس ادوارد (PEI PNP)

برنامه پذیرش استانی اونتاریو (OINP)

برنامه پذیرش استانی نیوفانلند و لابرادور (NLPNP)

برنامه استانی نوا اسکوشیا (NSNP)

برنامه پذیرش استانی نیوبرانزویک (NBPNP)

برنامه پذیرش استانی منیتوبا (MPNP)

برنامه استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP)

برنامه استانی آلبرتا (AINP)