یوکان در مناطق دورافتاده شمال غربی کانادا واقع شده است که در تاریخ کشور دارای جایگاه افسانه ای است. شاید بیشتر مشهور برای Clondike طلا راش از اواخر دهه 1890شده است ، امروز Yukon خانه نزدیک به 30،000 نفر، عمدتا در پایتخت وایت هورس زندگی می کنند.
اقتصاد آن عمدتا از معدن و گردشگری تشکیل شده است. قلمرو یک مکان ایده آل برای حل و فصل افرادی است که ارزش جوامع قوی و خارج از منزل را دارند.

برنامه نامزد یوکان (YNP) برنامه نامزد استان یوکان است. از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت و تجربه مورد هدف در این قلمرو ممکن است گواهینامه پذیرش یوکان را تأیید کنند، که این اجازه می دهد که این ملیت خارجی برای اقامت دائم کانادا درخواست دهد.
YNP شامل برنامه های زیر است:
• ورود یوکان اکسپرس (YEE)
• کارگر ماهر
• کارگر تاثیر بحرانی
• نام تجاری تجاری
ورود یوکان اکسپرس (YEE)
برنامه ی ورود YNP اکسپرس (YEE) تخصیص کلی برای YNP را با استفاده از تخصیص افزایش یافته افزایش می دهد که می تواند در رابطه با سیستم انتخاب مهاجرت اکسپرس فدرال استفاده شود.
کارفرمایان یوکان که نمی توانند شهروندان کانادا یا ساکنان دائمی را برای پر کردن فرصت های شغلی برای کارکنان ماهر پر کنند، اکنون می توانند از کاندیداهای ورودی مهاجرت، پناهندگان و شهروندی (IRCC) دسترسی داشته باشند.
متقاضیان YEE بر اساس نامزدهای ناشی از پیشنهاد شغلی معتبر برای کار دائمی و تمام وقت از کارفرمایان مجاز Yukon گرفته شده است.

کارگر ماهر
این برنامه به کارفرمایان یوکان اجازه می دهد تا کارگران ماهر خارجی را برای اقامت دائم کانادا بفروشند.
متقاضیان باید در سطح مهارت 0، A، یا B مهارت در رتبه بندی شغلی ملی (NOC) کار کنند.

کارگر تاثیرگذار بحرانی
این برنامه برای کمک به کارفرمایان برای حمایت از کارگران برای مهاجرت ایجاد شده است که دارای شغل نیمه ماهر یا غیر متخصص در تقاضای بالا در این سرزمین هستند.
متقاضیان متقاضی باید یک پیشنهاد شغلی از کارفرمایان یوکان دریافت کنند؛ با این حال، آنها در زمان درخواست در Yukon مورد نیاز نیستند.
نام تجاری
این برنامه برای افرادی با تجربه کسب و کار برای کسانی که می خواهند برای شروع یک کسب و کار جدید، شریک با کسب و کار موجود و یا خرید و کسب و کار موجود در یوکان داشته باشند ایجاد شده است.
متقاضیان باید آماده سرمایه گذاری قابل توجه در کسب و کار مبتنی بر یوکان باشند.