11مارس 2020
کرونا و سازمان مهاجرتی پیشرو

کرونا و مهاجرت در این ایام بحث سلامتِ شخصی و اجتماعی شاید یکی از مواردِ اساسی در زندگی  تک تک ما می‌باشد. و هر شخص به نوبهِ خود برای حفاظت از جامعه وظیفه رعایت تمام توصیه‌های بهداشتی از طرف اداره بهداشت را دارد.  آینده برای کسانی که موارد بهداشتی را رعایت می‌کنند نوید بخشِ زندگیِ […]

11دسامبر 2019

سوپر ویزا کانادا

11 دسامبر 2019

با طولانی تر شدن پروسه اسپانسر شیب والدین و محدودیت های زمانی ویزای توریستی در حال حاضر سوپر ویزای کانادا در بین والدین، پدربزرگها  و مادربزرگها در سراسر دنیا که قصد دیدار فرزندانشان را دارند بسیار محبوب و درخور اهمیت است.

07دسامبر 2019

یکی از متداول ترین نوع ویزاهایی که هر کشور برای اتباع خارجی صادر می کند ویزای توریستی یا دیداری است که با توجه به سیاست های هر کشور در نوع ویزاهای موقت دسته بندی می شود. این ویزاها بطور معمول برای دیدار خانواده و افراد مقیم آن کشورها یا دیدار و سیاحت توسط سایرین دسته […]