19دسامبر 2015
برنامه EB3

تفاوت مسیر  ویزای تحصیلی با برنامه EB3 برای اخذ گرین کارت در این مقاله سعی میکنیم تفاوت مسیر  ویزای تحصیلی با برنامه EB3 برای اخذ گرین کارت را با شما مرور کنیم. یکی از مسایلی که این روزها بسیار از ما سوال می کنند ورود به امریکا از طریق ویزای تحصیلی یا F است شما با داشتن […]

17دسامبر 2015
سرمایه گذاری آمریکا EB5

شب گذشته رهبران کنگره آمریکا در اقدامی هماهنگ به تمدید قانون مهاجرت آمریکا از طریق سرمایه گذاری  یا ویزای سرمایه گذاری آمریکا EB5 به مدت نه ماه و نیم رای مثبت داد و این قانون بر اساس شرایط قبل تا سپتامبر ۲۰۱۶ به پذیرش ادامه خواهد داد. تمدید ویزاهای سرمایه گذاری آمریکا EB5 برنامه مهاجرت […]

08نوامبر 2015
دریافت ویزای توریستی

با توجه به تماس های مکرر دوستان برای دریافت ویزای توریستی و تعیین وقت سفارت سازمان مهاجرتی پیشرو از تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۵ مبادرت به پذیرش و قبول اینگونه درخواست ها می نماید. و به صورت ویژه توسط دفتر تهران یک روزه بررسی و ارسال می شود . مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای توریستی کلیات […]

07اکتبر 2015
گواهی کار

گواهی کار LC/LCA  دائم یکی از چندین روش اقدام برای مهاجر آینده نگر به منظور درخواست گرین کارت از طریق استخدام در ایالات متحده امریکاست. برای اینکه یک کارفرما فردی با قومیت خارجی (غیر شهروند) را استخدام کند، قبل از آنکه بتواند برای درخواست مهاجرت به USCIS فایل تشکیل دهد، می بایستی یک تائیدیه کار دائم […]