college Vs University

college Vs University

تفاوت بین کالج و دانشگاه 

تفاوت بین کالج و دانشگاه در کانادا چیست؟

تحصیلات در کانادا بر دو سیستم کالج یا دانشگاه بنا شده است که دانشگاه ها بر برنامه های علمی و حرفه ای تمرکز می کنندو کالج ها بر آموزش حرفه ای و تجارت تمرکز می کنند.

کلمات “کالج” و “دانشگاه” معانی مختلفی در کشورهای مختلف انگلیسی دارند.  معمولا کالج ها دارای برنامه های مختلفی از دانشگاه ها هستند.

college

college

کالج ها

دانشکده های هنر و فن آوری و علوم  ارایه دهنده مدارک تحصیلی تمام وقت و نیمه وقت هستند. بسیاری نیز رشته های کاربردی در رشته های کارشناسی و بالاتر ارائه می دهند.

کالج ها نسبت به دانشگاه ها مستقیما برای  تربیت نیروهای حرفه ای برای بازار کار فعالیت می کنند. این به این معنی است که آنها آموزش عملی یا حرفه ای را ارائه می دهند.

به طور کلی یک برنامه دوره حرفه ای ( Certificate )به مدت  1 سال یا کمتر است و برنامه دیپلم و یا لیسانس  یا

Post Graduate تا 3- 2 سال است.

کالج ها همچنین دوره های قبل از تجارت و آموزش کارآموزی، آموزش زبان و ارتقاء مهارت ها را دارند. برخی از کالج های انتاریو بر برنامه های کشاورزی، علوم پزشکی، هنر و یا نظامی تمرکز می کنند.

دانشگاه ها

دانشگاه ها مؤسساتی هستند که شما می توانید مدارک تحصیلی بگیرید. تمام دانشگاه ها دارای دوره های کارشناسی (لیسانس) هستند و بسیاری از آنها دارای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می باشند.

دانشگاه ها در انتاریو مستقل هستند هرچند که آنها از وزارت آموزش و پرورش و توسعه مهارت های آموزشی دریافت می کنند، ولی هر موسسه ای خودگردان است و برنامه های خود، پذیرش و استادان را تنظیم می کند.

اگر تمام وقت تحصیل می کنید، دوره های کارشناسی معمولا 3-4 سال طول می کشد. اگر میخواهید به یک برنامه تحصیلات تکمیلی (مدرک کارشناسی ارشد) برسید، «مدرک کارشناسی» (سال دوم ) معمولا مورد نیاز است .

بسیاری از دانشگاه ها نیز برنامه های حرفه ای مانند پزشکی، دندانپزشکی و قانون را ارائه می دهند. در برخی موارد، شما می توانید این برنامه ها را پس از 2 یا 3 سال تحصیل در مقطع کارشناسی شروع کنید .

بدون توجه به نام  موسسه آموزشی در صورتی که آنها اعتبار نزد اداره مهاجرت کانادا باشند یعنی DLI داشته باشند شما می توانید اقامت دایم کانادا را بعد از تحصیل بعنوان یک فرصت داشته باشید و سازمان مهاجرتی پیشرو ارایه دهنده خدمات تحصیلی و اقامت کانادا

 

مشاهده لیست رشته های کالج استان اونتاریو

تفاوت بین کالج و دانشگاه