جشنواره تحصیل در کانادا

قدمی محکم برای اخذ اقامت کانادا

با شرکت در جشنواره مشترک موسسه کانادایی Progressive Immigration Services Inc و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ویناکوچ جهان، شرایط شما برای تحصیل در کانادا توسط ۲ تیم حرفه‌ای مستقر در ایران و کانادا با دقت بسیار زیادی بررسی می‌شود.

پس از بررسی، درصورتی که شرایط لازم برای تحصیل در کانادا را داشته باشید، پرونده شما با ۳۰ تا ۵۰ درصد تخفیف، در دست یکی از اعضای رسمی ICCRC قرار می‌گیرد و در غیراین‌صورت، تمام هزینه ثبت‌نام، به شما برگردانده می‌شود.