اگر در زمان تحصیل در کانادا بدنبال کسب تجربه کاری با ارزشی هستید، برنامۀ همکاری یا دوره کارآموزی در کانادا میتواند گزینۀ مناسبی برای شما باشد.

بسیاری از دانشکده ها یا دانشگاه های کانادا برنامه های کارآموزی با تکیه بر تجربه در صنعت دنیای واقعی را برای ارتقا برنامه آموزشی شما ارائه می دهند. بطور معمول دانشجویان بعد از چند ترم مطالعه دروس تئوری، دانش خود را در زمینه تجربی هم محک میزنند.

برنامه های همکاری یا  دوره کارآموزی راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد در طول تحصیل شما هستند و همچنین رزومه شما را با تجربیات کاری با ارزشی همراه می کند.

نکته: دانشجویان بین المللی که می خواهند در دوره کارآموزی یا همکاری شرکت کنند، نیاز به اجازۀ کار دارند.

  دوره کارآموزی کانادا

الزامات شروع دوره کارآموزی در کانادا

  • ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.
  • دوره کارآموزی در کانادا  باید مرتبط با رشته تحصیلی شما و همچنین بخش مهمی از برنانه تحصیلتان باشد.
  • دوره کارآموزی در کانادا انتخابی باید طبق مقررات برنامه تحصیلی شما باشد.
  • طول مدت زمان دورۀ کارآموزی شما نباید بیش از نصف دورۀ تحصیلی شما باشد.

با آغوش باز به سمت آینده بروید و اجازه دهید Pishro.ca  انتخاب شما برای تحصیل در کانادا باشد.

ما به متقاضیان واجد شرایط، خدمات رایگان ویزای تحصیلی را ارائه می کنیم.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید به بخش مهاجرت تحصیلی مراجعه کنید و یا با شماره های زیر تماس بگیرید:

از شنبه تا چهارشنبه 10 صبح تا 7 عصر
٢٢٢٦٦٦٣٨

٢٢٢٦٦٦٣٩
الزامات شروع دوره کارآموزی در کانادا الزامات شروع دوره کارآموزی در کانادا الزامات شروع دوره کارآموزی در کانادا الزامات شروع دوره کارآموزی در کانادا الزامات شروع دوره کارآموزی در کاناداویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.  ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای ت ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.

لی معتبری داشته باشید.  ویزایویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.  ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای ت ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. تحصیلی معتبویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.  ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای ت ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.ری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید. ویزای ت ویزای تحصیلی معتبری داشته باشید.