شرایط لازم برای دریافت سوپر ویزا کانادا

ویژه والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

 با طولانی تر شدن پروسه اسپانسرشیب والدین و محدودیت های زمانی ویزای توریستی در حال حاضر سوپر ویزای کانادا در بین والدین، پدربزرگها  و مادربزرگها در سراسر دنیا که قصد دیدار فرزندانشان را دارند بسیار محبوب و درخور اهمیت است.

آمار موجود حاکی از آن است که از سال 2012 که قانون سوپر ویزای کانادا تصویب شد ،89000 نفر از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ های شهروند کانادا موفق به دریافت سوپرویزای کانادا شده اند.

شرایط اقامت توسط سوپرویزای کانادا

سوپرویزای کانادا به عنوان جایگزین اقامت دایم والدین و خویشاوندان درجه یک ارائه شده است. البته  سوپر ویزا تفاوت هایی با اقامت دایم دارد. والدینی که در پی اقامت طولانی مدت هستند میتوانند از سوپرویزا به راحتی استفاده کنند. دارنده سوپرویزا اجازه اقامت دو ساله قابل تمدید تا 10  سال را دارند.

شرایط عمومی دریافت سوپرویزای کانادا

واجدین شرایط دریافت سوپر ویزا کانادا والدین، و پدربزرگ و مادربزرگ ها هستند. در ابتدا متقاضی دریافت سوپرویزا باید واجد شرایط دریافت ویزای توریستی عادی باشد. این بدان معنا است که علاوه بر داشتن سلامت کافی و مداک لازم معتبر سفر ، متقاضی باید کارشناسان مهاجرت کانادا را متقاعد کند که:

  • در انتهای اقامت قانونی خود کانادا را ترک می کنند.
  • در کشور خود از نظر داشتن شغل، منابع مالی ، خانواده و انگیزه برگشت هیچ مشکلی ندارند.
  • بودجه کافی برای تامین خود در طی مدت اقامت در کانادا را دارند.

در واقع متقاضیان دریافت سوپر ویزا کانادا باید اثبات کنند که این سفر بلند مدت تنها به جهت رفع دلتنگی و گذراندن زمان با فرزندان یا نوه  ها است و به قصد زندگی دایم به کاناد سفر نمیکنند.

شرایط لازم متقاضی دریافت سوپر ویزا کانادا

  • ارائه مدارکی دال بر اینکه آنها والدین یا پدر بزرگ و مادربزرگ یک شهروند کانادایی هستند .
  • از یک شرکت کانادایی گواهی بیمه پزشکی را دریافت کنند. این بیمه حداقل یکسال اعتبار داشته باشد و شامل حداقل 100000 دلار برای مراقبت های پزشکی، بستری شدن، و هزینه های بازپرداخت آن باشد.
  • آزمایشات پزشکی را انجام دهند.

شرایط مورد نیاز اعضای خانوادۀ متقاضی دریافت سوپر ویزا کانادا

  • ارائه مدارکی دال بر اینکه شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند .
  • دعوتنامه ای برای متقاضی ارسال کنند. این دعوتنامه شامل اطلاعاتی در مورد برنامه های بازدید، شغلِ فرزند یا نوه و شرایط اقتصادی متقاضی در کانادا می باشد. مهم تر از آن، این نامه باید شامل تعهد نوشته شده و امضا شده ای مبنی بر حمایت مالی متقاضی طی بازدید ش در زمان حضور در کانادا باشد.
  • اثبات کنند که توانایی و درآمد مالی حداقلی برخوردار هستند.

اگرچه فرزند باید متعهد به ارائه هزینه های مربوط به برنامۀ حمایت والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ باشد، میزان قابل توجهی از این هزینه ها بر عهدۀ سیستم مراقبت های بهداشتی دولت کانادا است.