در سیستم مهاجرت به روش اسپانسرشیپ کانادا شخص حامی باید حداقل درآمد (حداقل)  مشخص شده از جانب دولت کانادا را داشته باشد.

حداقل  میزان مشخصی ندارد و با توجه به پارامترهای مختلف از قبیل تعداد اعضای خانواده محل زندگی حامی،  متفاوت است.

در سیستم مهاجرت به روش اسپانسرشیپ کانادا حامی مالی باید اثبات کند که تا سه سال توانایی حمایت مالی از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ خود را دارد. این قانون عموما برای نگه داری از اقوام سالخورده عمومیت دارد و باید توانایی مالی جهت نگه داری آنان اثبات شود.

نکته:  توجه داشته باشید که این قانون در رابط با مهاجرت به استان کبک صدق نمیکند.

اسپانسرشیپ کانادا

جدول درآمدی جهت مهاجرت به روش اسپانسرشیپ کانادا تا سال 2016

حداقل درآمد حداقل افراد حامی جهت استفاده از مهاجرت به روش اسپانسرشیپ کانادا در جدول زیر آورده شده است. این اطلاعات مربوط به سال های 2010 الی 2015 میباشد.

حداقل
2015
حداقل
2014
حداقل
2013
حداقل
2012
حداقل
2011
حداقل
2010
تعداد اعضای خانواده
$38,618 $38,272 $37,705 $36,637 $35,976 $35,881 2 نفره
$47,476 $47,051 $46,354 $45,040 $44,229 $44,113 3 نفره
$57,642 $57,125 $56,280 $54,685 $53,699 $53,557 4 نفره
$65,377 $64,791 $63,833 $62,023 $60,905 $60,745 5 نفره
$73,733 $73,072 $71,991 $69,950 $68,689 $68,509 6 نفره
$82,091 $81,355 $80,153 $77,879 $76,475 $76,275 7 نفره
$8,358 $8,271 $8,148 $7,929 $7,786 $7,766 هر فرد اضافی

 

دریافت بورس

اقدامات مورد نیاز جهت مهاجرت به روش اسپانسرشیپ کانادا در سال 2017

متقاضیان درخواست مهاجرت به روش اسپانسرشیپ برای اعضای خانواده شان باید مدارک درآمدی خود در سال های 2013،2014 و 2015 را به اداره درآمد کانادا (CRA) ارائه دهند.

علاقه مندان جهت آشنایی بیشتر با سیستم مهاجرت به روش اسپانسرشیپ کانادا میتوانند صفحه اسپانسرشیپ را مطالعه کنند.

مطالعه بیشتر درباره سیستم اسپانسرشیپ کانادا

همچنین کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره به علاقه مندان مهاجرت هستند.

در ساعات 10 الی 19 هر روز ( شنبه الی چهارشنبه) منتظر شما هستیم.

تلفن های تماس:

٢٢٢٦٦٦٣٨

٢٢٢٦٦٦٣٩