ساکنان دائمی کانادا حق دارند وارد کانادا شوند و زندگی کنند.

کانادا

کانادا

ساکنان دائم کانادا باید از تعهدات اقامت خاصی برخوردار باشند در غیراینصورت ممکن است اقامت دائم( permanent residency) خود را از دست بدهند.

بنابر این باید دو سال در هر دوره پنج ساله در کانادا حضور داشته باشند. روزهای اقامت لازم نیست به صورت متوالی باشند و ممکن است در داخل یا حتی خارج از کانادا اقامت داشته باشند:

در داخل کانادا:

  • بایدبصورت فیزیکی در خاک کانادا حضورداشته باشند

خارج از کانادا:

  • با همراهی یک همسر / همسر مشترک که یک شهروند کانادایی است، یا
  • به عنوان یک کودک همراه با یکی از والدین ، یا
  • با مشاغل به طور تمام وقت با یک شرکت کانادایی یا خدمات عمومی کانادا، یا
  • با همراهی یک مقیم دائم کانادا که خارج از کانادا است و به طور هم زمان توسط یک شرکت کانادایی یا خدمات عمومی کانادا به عنوان همسر یا فرزند همسر یا همسر قانونی کار می کند.

محاسبه مدت زمان اقامت برای فردی که اقامت دائم کانادا را برای بیش از پنج سال داشته باشد، محدود به پنج سال قبل از آزمون(تمدید) خواهد بود.

افرادی که اقامت دائم کانادا در کمتر از پنج سال داشته اند باید نشان دهند که در طی مدت پنج ساله بلافاصله پس ازدریافت کارت اقامت دائم کانادا، می توانند شرایط اقامت را برآورده کنند.( شرط کلی 2 سال از 5 سال برای تمدید کارت اقامت و یا 3 سال از 5 سال برای شهروندی الزامی است)

ساکنان دائمی کانادا که قصد دارند با وسیله نقلیه مشترک (هواپیما، قطار، اتوبوس، قایق) مجددا وارد کانادا شوند ممکن است لازم باشد کارت اقامت دائم کانادا یا سند سفر موقت خود را قبل از سوار شدن نشان دهند.

شهروندی کانادا داوطلبانه است و ممکن است پس از سه سال  اقامت در کانادا، انجام می پذیرد. کانادا چندین تابعیتی را به رسمیت می شناسد.