متقاضیان دریافت ویزای تحصیل در کانادا ملزم هستند ثابت کنند توانایی مالی کافی برای پرداخت شهریه در سال اول را دارند. علاوه بر این باید پشتوانه مالی برای حمایت از خود و اعضای خانواده همراه خود در هر سال داشته باشند.

جدول مبالغ حداقل توان مالی برای دریافت ویزای تحصیلی در کانادا

 جدول ذیل شامل مبالغی است که دانشجو  جهت دریافت مجوز تحصیل در کانادا باید دارا باشد. (تمام مبالغ به دلار کانادا است)

تعداد افراد تمام ایالات به غیر از کبک کبک
دانشجوی مجرد هزینه شهریه به علاوه 10000 دلار برای دوره زمانی 12 ماهه (یا 833 دلار به ازاء هر ماه) هزینه شهریه به علاوه 11000 دلار برای دوره زمانی 12 ماهه (یا 917 دلار به ازاء هر ماه)
برای هر عضو خانواده همراه برای یک سال اضافه می‌شود: 4000 دلار برای دوره 12 ماهه (یا 333 دلار به ازاء هر ماه) 5100 دلار برای هر شخص 18 ساله یا بزرگتر برای دوره 12 ماهه (یا 425 دلار به ازاء هر ماه) 3800 دلار برای شخصی زیر 18 سال برای دوره 12 ماهه (یا 317 دلار به ازاء هر ماه)
برای هر عضو دیگر خانواده، اضافه می‌شود: 3000 دلار برای دوره 12 ماهه به ازاء فرزند وابسته در هر سنی (یا 255 دلار به ازاء هر ماه) 5125 دلار دیگر برای شخص 18 ساله یا بزرگتر برای دوره 12 ماهه (یا 427 دلار به ازاء هر ماه) 1903 دلار دیگر برای هر شخص زیر 18 سال برای دوره 12 ماهه (یا 159 دلار به ازاء هر ماه)

شیوه های اثبات توانایی مالی جهت دریافت ویزای تحصیل در کانادا

توانایی مالی جهت دریافت ویزای تحصیل در کانادا را می‌توان با ترکیبی از موارد ذیل اثبات کرد:

  1. صورت حساب های بانکی در کانادا به اسم متقاضی، اگر پول به کانادا انتقال یافته باشد.
  2. ارائه مدارک جهت اثبات وام تحصیلی یا دانشجویی از موسسه مالی.
  3. ارائه صورت‌ حساب‌های بانکی متقاضی طی چهار ماه گذشته.
  4. حواله بانکی با ارز قابل تبدیل؛
  5. اثبات توانایی در پرداخت شهریه و هزینه‌های اقامت.
  6. ارائه نامه‌ رسمی از شخص یا موسسه‌ای که پول شما را فراهم می‌کند.
  7. اثبات بورس تحصیلی یا تامین وجه در کانادا.

شرایط مالی ویزای تحصیلی کانادا

خانواده یا دوستان متقاضی دریافت ویزای تحصیل در کانادا می‌توانند نامه‌هایی موید این مطلب تسلیم کنند که از متقاضی در طی تحصیلاتش پشتیبانی خواهند کرد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

از شنبه تا چهارشنبه 10 صبح تا 7 عصر
٢٢٢٦٦٦٣٨
٢٢٢٦٦٦٣٩

منبع