فرم ارزیابی اسپانسر شیب

 تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا و آمریکا Immigration Assessment Form مهاجرت توسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .
 

فرم ارزیابی اسپانسر شیب

  • به دلار کانادا
  • 8 − پنج =