تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا  Immigration Assessment Form مهاجرت توسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

فرم ارزیابی

مرحله 1 از 5 - مشخصات فردی

  • لطفا فقط یک نوع ارزیابی را بر اساس تمایل خود انتخاب و بطور کامل موارد خواسته شده را تکمیل کنید
  • Date Format: DD slash MM slash YYYY