دریافت ویزای تحصیلی کانادا

مدارس کانادا

بطور کل مدارس به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می شوند مدارس عمومی دارای گستردگی مباحث قابل ارایه در درس ها و دروس اختیاری هستند و رتبه مدارس بر اساس امکانات و نتایج دانش آموزان دسته بندی می شود ولی بطور کلی مدارسی که برای دانش آموزان خارجی تعیین می شود از میان بهترین مدارس انتخاب می شود و امکان درس در کنار دانش آموزان کانادایی فرصتی است تا افراد خارجی ضمن یادگیری دروس به فرهنگ و رسوم کانادا هم آشنا شوند. در این مطلب لیست مدارس قرار داده شده است و جهت اطلاعات بیشتر مشاوران ما در خدمت شما هستند.

شماره تماس: 021-22266638 021-22266639

York District School List

​Secondary​ School​​​ ​Location ​Accepting
Alexander Mackenzie High School​ 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Richmond Hill ​Grades 9-12
Aurora High School ​Aurora ​Grades 9-12
Bill Hogarth Secondary School
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Markham ​Grades 9-11
Bur Oak Secondary School ​Markham ​Grades 9-12
​Dr. GW Williams Secondary School
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Aurora ​Grades 9-12
Dr. JM Denison Secondary School
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Newmarket ​Grades 9-12
​Huron Heights Secondary School ​Newmarket ​Grades 9-12
King City Secondary School King City​ ​Grades 9-12
Langstaff Secondary School
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Richmond Hill ​Grades 9-12
Maple High School ​Vaughan ​Grades 9-12
Markham District High School ​Markham ​Grades 9-12
Middlefield Collegiate Institute 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Markham ​Grades 9-12
Milliken Mills High School 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Markham ​Grades 9-12
​Sir William Mulock Secondary School ​Newmarket ​Grades 9-12
Stephen Lewis Secondary School
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Vaughan ​Grades 9-12
Stouffville District Secondary School ​Stouffville ​Grades 9-12
Thornhill Secondary School 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Thornhill ​Grades 9-12
Thornlea Secondary School
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Markham ​Grades 9-12
Tommy Douglas Secondary School 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Vaughan ​Grades 9-12
Unionville High School 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​​Unionville ​Grades 9-12
Vaughan Secondary School ​Vaughan ​Grades 9-12
Westmount Collegiate Institute ​Vaughan ​Grades 9-12
Woodbridge College 
(YRDSB Homestay/Custodianship unavailable)
​Vaughan ​Grades 9-12

جهت مشاهده فیلم کلیک کنید