مراحل دربافت ویزای پیشنهاد کاری یا 3EB 

در گروه دیگر مشاغل (EB3 –Other worker) جهت دریافت ویزای پیشنهاد کاری شما باید مدارک مستند و کاملی ارائه دهید در غیر این صورت زمان بررسی شما طولانی خواهد بود .

شرایط دریافت ویزای پیشنهاد کاری

کارفرمای شما باید با ارائه مدارک حسابرسی و ترازمالی، مالیات پرداختنی، گزارش سالانه نشان دهد که می تواند دستمزد شما را پرداخت کند, یا توانایی پرداخت آن را بر اساس عملکرد قبل خود دارد

پذیرش خانوادگی در هنگام دریافت ویزای پیشنهاد کاری:

در این برنامه همسر شما و فرزندان زیر 21 سال می توانند به عنوان همراه ولی با دریافت ویزای جداگانه با شما باشند.

زمان بررسی ویزای پیشنهاد کاری:

این نوع ویزا برای افراد مقیم تمام کشورها بجز هند و چین حدود 2 سال زمان می برد . حتما پیشنهاد شغلی معتبر از وزارت کار ایالات متحده perm داشته باشید .

مراحل اخذ ویزای Eb3 یا ویزای پیشنهاد کاری:

معمولا روش Eb2 و Eb3 شبیه به هم هستند. در این نوع ویزا شما سه مرحله خواهید داشت . در ادامه شما خلاصه این مراحل را مشاهده خواهید نمود ، این موارد نباید توصیه حقوقی تا زمان عقد قرار داد با موسسه مهاجرتی پیشرو در نظر گرفته شوند .

 

1. تایید وزارت کار:
این مورد مربوط به اداره شهروندی وتابعیت USCISنمی باشند و حتما باید توسط اداره کارDOL و با تقاضای کار فرماها صورت گیرد.

در این مرحله کار فرما باید ثابت کند که نمیتواند نیروی کار مورد نیاز خود را در میان افراد مقیم پیدا کند. و کاری که برای آن تقاضا داده است نسبت به دیگر کارگران مقیم از نظر دستمزد کمتر نیست و این شغل نباید باعث بیکاری دیگر افراد شاغل مقیم کشور شود .
معمولا مراحل کار برای مشاغل غیر حرفه ای به شرح زیر است:

الف) کار فرما باید به مدت 30 روز آگهی برای آن شغل توسط آژانس های کاریابی انجام دهد.

ب)کارفرما باید آگهی برای شغل مورد نظر را در روزنامه محلی و طی دو بارهمچنین در روز یکشنبه انجام دهد

ج) کار فرما باید در نقاط مهم و مکان های عمومی که کارگران خارجی حضور دارند، اطلاعیه دهد.

اگر طی این مدت فردی مقیم برای آگهی های مورد نظر مراجعه کرد، کار فرما باید شرایط آن را طبق مصاحبه بررسی کند. اما اگر طی 30روز بعداز آگهی ها( 30آگهی در30روز)فردی مراجعه نکرد سپس کار فرما می تواند درخواست خود را به وزارت کار اعلام کند طی 45 روز اداره کار جواب پرونده را خواهد داد معمولا مراحل کار برای مشاغل حرفه ای به شرح زیر است:
تمام مراحل بالا می بایست انجام گیرد . سپس کار فرما باید در مورد از موارد زیر 30 تا 180 روز قبل از در خواست آگهی دهد:

الف) نمایشگاه های کار

ب)وب سایت خود کارفرما

ج)سایت های کار یابی و جستجوی شغلی

د)آژانس های کار یابی خصوصی یا عمومی ه) روزنامه های محلی _رادیو_تلویزیون

برای اعلام درخواست به وزارت کار باید شغل مورد نظر مشخصات زیر را داشته باشد:

  1. کار باید تمام وقت full-timeباشد.
  2. شرایط مورد نیاز در آگهی شغلی باید غیر متعارف نباشند . مثلا درج زبان بالا جزو نیازمندی های مورد نیاز شغل، حتما توسط وزارت کار بررسی خواهد شد که آیا واقعا مورد نیاز است.
  3. دستمزد پیشنهادی کار فرما برای شغل مورد نظر که در آگهی درج می شود نباید کمتر از عرف عمومی باشد.
  4. مدارک درج شده در بالا (آگهی روزنامه، پیشنهاد های دریافت شده و…)باید به مدت 5 سال توسط کار فرما بایگانی گردد.
  5. هیچ گونه رابطه فامیلی نباید بین کار فرما و نیروی کار در حال استخدام باشد. برای شرکتهای زیر10 نفر کارمند ّوزارت کار کلیه رابطه های فامیلی را چک خواهد کرد.
  6. کارفرما باید با مدارک مستند ثابت کند که می تواند دستمزد کارگر خود را پرداخت کند. اداره کار از کارفرما اظهار نامه های مالیاتی را درخواست خواهد کرد.
  7. با تایید درخواست وزارت کار ، نیروی متخصص نمی تواند تقاضای ویزا دهد تا مراحل بعدی سپری گردد .
  8. کسانیکه بیش از 6 ماه به صورت غیر قانونی در آمریکا باشند نمی توانند از این برنامه استفاده کنند.
  9. برنامه دریافت ویزای کار PERMقبول نخواهد شد،اگر با تمام مشخصات شما فردی مقیم آمریکا وجود داشته باشد حتی اگر شما بهتر باشید.

موسسه خدمات مهاجرتی پیشرو کار فرما و نیروی متخصص مورد نظر را در تمامی مراحل دریافت ویزای EB3کمک می کند، که شامل پیشبرد کیس شما، راهنمایی در مورد استخدام ، اطلاعات بازار کار امریکا و استخدام و دستمزد ها، تعیین پرونده متقاضیان و آگهی ها و مشخصات شغلی و رزومه و در پایان کمک های لازم در مراحل مصاحبه است

2. دریافت برگه اقامت:
هنگامیکه پرونده توسط اداره کار DOL تایید شد، کار فرمای شما باید فرم I-140 را برای اداره مهاجرت و سیتی زن شیپ ارسال کند.

در این مرحله قطعی خواهد شد که کار فرما می تواند دستمزد شما راپرداخت کند و شما برای آن شغل واجد شرایط هستید.
در فرم I-140 مهمترین بخش ، توانایی پرداخت حقوق شما توسط کارفرما خواهد بود. برای این کار اداره مهاجرت اظهار نامه های مالیاتی کار فرما را چک می کند . آنها چک میکنند که آیا درآمد خالص شرکت( Net income) یا دارایی های شرکت Working capital بیش از حد مورد نظر هست یا خیر؟

برای این کار اداره کار معمولا ستون D در بخشL فرم tax return کار فرما را بررسی می کند. آنها ستون1 تا 6 را با هم جمع می کنند و تفاضل را از جمع ستون 16 تا 18 کم میکنند. جواب نهایی باید بیشتر از دستمزد عمومی جامعه باشد.
اگر دارایی ثابت شرکت از حد معمول کمتر باشد ، برگه در خواست کار شما رد خواهد شد . در حالت خاص، کار فرما می تواند نشان دهد که توانایی پرداخت حقوقPayroll فرد به خوبی تا زمانیکه در خواست در جریان باشد دارد.

مدارک تکمیلی خاص نیز مورد نیاز است. موسسه خدمات مهاجرتی پیشرو در این مرحله شمارا کمک خواهد کرد.

3_تایید نهایی و مصاحبه:
در این مرحله اداره مهاجرت USCIS برای صدور کارت اقامت تصمیم گیری می کند . شما را از نظر سوء پیشینه consular processing چک می کنند. پس نکات زیر را در نظر داشته باشید:

الف) هنگامیکه وضعیت شما در حال بررسی است ، مدرک تاییدیه کار فرما و مدارک سفر به آمریکا برای متقاضی و خانواده او در دسترس خواهد بود.

ب) مدارک ردیف الف برای 12 تا 24 ماه قابل صدور است .

ج)اگر زمانی بررسی بیش از 6 ماه از تاییدیه اداره کار طول بکشد . متقاضی همزمان می تواند برای ردیف شغلی دیگری از کارفرمای دیگری تقاضا بدهد.
با توجه به این که دولت تعداد محدودی ویزادر این زمینه صادر میکند، باید در نظر داشته باشید که گزارش ماهانه ویزاهای صادر شده را توسط وکیل، کارفرما و اداره مهاجرت بررسی کنید. برای بررسی شرایط خود در این زمینه فرم ارزیابی را تکمیل یا با دفتر ما تماس و مشاوره حضوری رایگان درخواست نمایید.

  ویزای پیشنهاد کاری و Assessment
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,