گواهی کار LC/LCA  دائم یکی از چندین روش اقدام برای مهاجر آینده نگر به منظور درخواست گرین کارت از طریق استخدام در ایالات متحده امریکاست.
برای اینکه یک کارفرما فردی با قومیت خارجی (غیر شهروند) را استخدام کند، قبل از آنکه بتواند برای درخواست مهاجرت به USCIS فایل تشکیل دهد، می بایستی یک تائیدیه کار دائم از طرف دپارتمان کار داشته باشد.
این گواهی کار دائم نشان می دهد که شهروندان آمریکایی با شغل مورد نظر تناسب دارند و استخدام قومیت های خارجی، دستمزدهای کارگران آمریکایی را در مشاغل مشابه تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

LC (گواهی کار) در مقابل LCA (گواهی کار مشروط)،تفاوت چیست؟

کارفرمایان اغلب بطور معمول در مورد LCA (تقاضای مشروط کار) و LC (گواهی کار PERM) اشتباه می کنند. بنابراین تفاوت بین LCA و LC چیست؟
گواهی کار (یا LC) فرآیندی مربوط به تقاضا برای اقامت دائم (گرین کارت) می باشد که فرآیندی پیچیده و طولانی است و در آن یک کارفرما می بایستی فرآیندی را پیگیری کند تا برای دپارتمان کار (DOL) اثبات کند که هیچ تمایلی از سوی کارگر ماهر آمریکایی برای شغل مورد نظر وجود ندارد. این فرآیند می تواند تا ۶ ماه بطول انجامد تا آماده شود و تا ۲ سال هم توسط دپارتمان کار (DOL) مورد بررسی و داوری قرار می گیرد.
تقاضای مشروط کار (یا LCA) از طرف دیگر، فرمی مربوط به درخواست H-1B است که توسط یک کارفرما فایل می شود تا یک کارگر حرفه ای را استخدام نماید.
این فرم ابزاری است که از طریق آن کارفرما سوگند یاد می کند که مقدار دستمزد ها را از طریق پرداخت H-1B کارمند حمایت خواهد نمود، شرایط کار را حفظ می کند و کارگر را مجبور نمی کند تا تحت شرایط متفاوت از همکاران آمریکایی او کار کند و یا کارگران خارجی را جایگزین آنها نماید.
این فرآیند تنها چند روز زمان می برد تا آماده شود و بایستی به محل سکونت کارگر ودر وب سایت تا ۱۰ روز کاری پست شود و معمولاً ۷ روز کاری هم برای بررسی دپارتمان کار (DOL) زمان نیاز دارد.
اگرچه این لغات و مخفف ها مشابه یکدیگر هستند (بخصوص از آنجا که گواهی کار نیز یک «تقاضا» به شمار می آید)، این فرآیندها دربردارنده اهداف بسیار مختلفی هستند.
یک LCA تایید شده پیش شرط فایل نمودن هر درخواست H-1B است. این مدرک شامل اطلاعاتی در مورد محل استخدام، زمان استخدام، دستمزد پیشنهادی، دستمزد مصوب و گواهی کارفرما است.
لطفاً بخاطر داشته باشید که گواهی یا تائیدیه LCA به تنهایی شروع کار یک کارگر خارجی را ممکن نمی سازد. اگرچه یک فرم ضروری- فقط درخواست H-1B می تواند اجازه کار را تفویض کند.
LC یک فرآیند اختیاری است که تنها زمانی تهیه می شود که یک کارفرما قصد دارد برای اقامت دائم (گرین کارت) اسپانسر یک کارمند با قومیت خارجی شود. از آنجا که این امر می تواند یک فرآیند پرهزینه و طولانی باشد، کارفرمایان می بایستی قبل از ادامه پیگیری خود، با مشاور کاردان در مورد این فرآیند، الزامات و تعهدات آن مشورت کنند.
توجه داشته باشید که در اکثر موارد لازم است یک کارفرما LC را از طرف کارمند فایل کند تا اینکه او بتواند در ایالات متحده آمریکا باقی بماند و فراتر از ۶ سال وضعیت H-1B خود را ادامه دهد. ضروریست کارفرما تفاوت بین این دو فرآیند، تعهدات و اجبار ها را قبل از توافق پردازش هر دو مورد و امضا فرم ها متوجه شود.

چرا داشتن گواهی کار مهم است و چه کسانی واجد شرایط هستند؟ 

بدون گواهی کار دائم، یک کار فرمای آمریکایی نمی تواند بطور قانونی فرد غیر شهروند را برای کار کردن در ایالت متحده آمریکا استخدام کند.
گواهی کار برای کارمندان EB-2 و EB-3 ضروریست، اما برای طبقه بندی های EB-5 ، EB-1 یا EB-4 لازم نیست.
دپارتمان کار در حال حاضر از دستورالعمل PERM برای تسهیل پردازش گواهی های کار خارجی استفاده می کند که در آن یک کارفرما می تواند تقاضاهای آنها را بصورت آنلاین تسلیم کند و فرآیند تقاضا کمتر از ۳ ماه بطول می انجامد.
همچنین در فرآیند PERM ، کارفرما به عنوان درخواست کننده برای کارمند عمل می کند. برای ارزیابی، کارفرما می بایستی فرآیند PERM را طی و ثابت کند که دستمزد پیشنهاد شده کمتر از حقوق مصوب تعیین شده آژانس نیروی کار ایالت نیست.

دستمزد مصوب بستگی به چندین متغیر دارد -شامل جایگاه شغلی پیشنهاد شده، حداقل شرایط مورد نیاز و محل جغرافیایی. پس از آنکه کارفرما بوسیله دپارتمان کار مورد تایید قرار گرفت، لازم است درخواست مهاجرت طبقه بندی EB-3 /EB-2 را از طرف فرد خارجی فایل کند. کارگر خارجی نیز باید ویزای کار معتبر داشته باشد تا برای کار فرمای درخواست کننده کار کند.

استخدام وکیل با گواهی کار دائم

گواهی کار دائم اولین گام برای کارمند غیر شهروند جهت مهاجرت به امریکا برای دریافت وضعیت قانونی در ایالات متحده امریکاست. بنابراین توصیه می شود یک وکیل با گواهی کار دائم استخدام کنید تا در زمان صرفه جویی نموده و اطمینان یابید که همه امور طبق روال طی می شود. یک وکیل ایده آل در چنین مواردی می بایستی بسیار خبره و با سابقه باشد و گواهی نامه برای ارائه این خدمات داشته باشد.
در کنار آن، مراجع خوب و توصیه ها نیز باید مدنظر قرار گیرند. علیرغم این مطلب که وکلاء خوب دستمزدهای بالایی دریافت می کنند، اما هزینه وکالت می بایستی منطقی باشد. ضمناً این یک مزیت به حساب می آید اگر وکیل بتواند در مسائل قانونی دیگر نیز سررشته داشته باشد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,