نمونه کارها – قالب کلاسیک

  • بررسی جزییات درخواست و راهکارهای موجود

  • قبول وکالت و شروع پروسه مهاجرتی

  • همراهی حتی پس از انجام پروسه مهاجرت

  • اقامت دایم آمریکاEB5

    روش سرمایه گذاری بهترین روش برای کسانی است که دارای سرمایه مناسب می باشد و فرد متقاضی بدون در نظر گرفتن سن یا دانش زبان و مدرک تحصیلی می تواند اقامت دایم آمریکا را دریافت کنند