ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی کانادا
ویزای توریستی توضیحات کلی
یکی از متداول ترین نوع ویزاهایی که هر کشور برای اتباع خارجی صادر می کند ویزای توریستی یا دیداری است که با توجه به سیاست های هر کشور از نوع ویزاهای موقت دسته بندی می شود. این ویزاها بطور معمول برای دیدار خانواده و افراد مقیم آن کشورها یا دیدار و سیاحت توسط سایرین دسته بندی و صادر می شود . ویزای توریستی یکی از پر متقاضی ترین نوع ویزا است و سالیانه تعداد بسیار زیاد ویزا برای دیدار و بررسی شرایط کار و زندگی برای اتباع سایر کشورها که نیاز به ویزا دارند توسط دفاتر و کنسولگری های کانادا در خارج از کشور صادر می شود .

 

فرم ارزیابی ویزای توریستی

افراد مقیم کانادا یا کسانی که دارای اقامت قانونی در کانادا هستند می توانند برای همسر یا فامیل خود درخواست ویزای توریستی برای دیدار بدهند بطور خاص دولت کانادا تلاش مضاعفی برای این منظور با صدور ویزای بلند مدت یا چند بار ورود کرده است تا خانواده ها بتوانند به هم نزدیک و با هم ارتباط موثری داشته باشند . در این پروسه فرد مقیم دایم یا دانشجو که دارای ویزای معتبر تحصیلی می باشد می تواند با تهیه دعوتنامه از فامیل و دوستان خود برای دیدار اقدام کند .