ویزای مهاجرتی شهروندان خارجی را قادر می سازد که برای زندگی و کار به ایالات متحده مهاجرت کنند بدون این که محدودیت ویزا های غیر مهاجرتی را داشته باشند. مهاجران به شهروندان دائمی ایالات متحده تبدیل می شوند و اگر بتوانند نشان دهند که شاخص های مربوط به یک دسته ویزای مهاجرتی را دارند، می توانند گرین کارت دریافت کنند. ویزای مهاجرتی براساس این موارد صادر می شود: روابط خانوادگی، استخدام، پناهندگی یا انتخاب لاتاری ویزای گوناگون.

ویزای مهاجرتی خانوادگی

بسیاری از مهاجران به دلیل به دست آوردن گرین کارت از طریق حمایت یک شهروند آمریکایی یا یکی از اعضا خانواده که در این کشور اقامت دائم گرفته، به شهروندان دائمی این کشور تبدیل می شوند.

مهاجرانی که اعضا نزدیک خانواده شان شهروند آمریکا هستند، برای تقاضای ویزای مهاجرتی خانوادگی واجد شرایط هستند. اعضا نزدیک خانواده شامل همسر، بچه های ازدواج نکرده زیر 2 سال یا والدین هستند.
• IR-1: همسر یک شهروند آمریکا
• IR-2: بچه های ازدواج نکرده زیر 21 سال که شهروند آمریکا هستند
• IR-3: فرزندان یتیم یک فرد خارجی که از سوی یک شهروند آمریکایی پذیرفته شده اند
• IR-4: بچه های یتیمی که از سوی یک شهروند آمریکایی پذیرفته می شوند
• IR-5: والدین یک شهروند آمریکایی که دست کم 21 سال سن دارد
در صورتی که متقاضی ویزا در حال حاضر در ایالات متحده حق اقامت دائم دارد، تقاضای آن باید از طریق اداره خدمات مهاجرت و شهروندی (USCIS) ثبت شود.

ابتدا، اعضا نزدیک خانواده باید یک تقاضای I-130 را تکمیل کنند. وقتی این تقاضانامه از سوی (USCIS) پذیرفته شد، متقاضی یک تقاضانامه I-485 پر می کند تا اقامت دائم بگیرد.

در صورتی که متقاضی نتواند اقامت دائم بگیرد، باید تقاضانامه ای به دپارتمان ایالات بفرستد. بعد از تکمیل تقاضانامه I-130، تقاضانامه به مرکز ویزای ملی در دپارتمان ایالات فرستاده می شود. متقاضی سپس باید در کنسولگری یا سفارت کشوری که در آن زندگی می کند، مصاحبه ای داشته باشد.

ویزای مهاجرتی بر مبنای خواست خانواده

اعضا دور خانواده شهروندان آمریکا نیز می توانند برای دریافت اقامت دائم در این کشور واجد شرایط باشند. اعضا دور خانواده که در این خصوص شرایط لازم را دارند شامل فرزندان ازدواج نکرده بالای 21 سال، فرزندان ازدواج کرده در هر سن و اطرافیان یک شهروند آمریکایی هستند.
• اعضا رده اول خانواده (F-1): فرزندان ازدواج نکرده یک شهروند آمریکایی و هر یک از فرزندان کوچک آنها
• اعضا رده دوم خانواده (F-2): همسر، فرزندان کوچک و فرزندان ازدواج نکرده بالای 21 سال
• اعضا رده سوم خانواده (F-3): فرزندان ازدواج کرده یک شهروند آمریکایی و همسر و فرزندان آنها
• اعضا رده چهارم خانواده (F-4): اطرافیان یک شهروند و همسران و فرزندان کوچک آنها
برخلاف وا بستگان نزدیک، حد سالانه ای برای صدور ویزا های اولویت های خانوادگی وجود دارد. حد بالای تعداد ویزا های F-1 قابل صدور 23400 ، برای F-2 114200، برای F-3 23400 و برای F-4 در حدود 65000 ویزا در نظر گرفته شده است.
فرآیند تقاضا برای اعضا غیر نزدیک خانوادگی نیز مشابه با تقاضای اقامت دائم برای اعضا خانوادگی نزدیک است.

ابتدا، فرد متقاضی شهروندی در آمریکا باید یک تقاضانامه I-130 را پر کند. سپس در صورتی که متقاضی در حال حاضر مقیم ایالات متحده است، باید یک فرم I-485 مطابق با شرایط خودش را تکمیل نماید.

در صورتی که خارج از ایالات متحده زندگی می کنند،تقاضای آنها باید از طریق مرکز ملی دپارتمان ایالات متحده مورد بررسی قرار بگیرند و لازم است که در کنسولگری و سفارت آمریکا در کشور مبدا، مصاحبه ای با فرد متقاضی صورت بگیرد.

برنامه ویزای مهاجرتی متنوع (ویزای لاتاری آمریکایی)

از سوی برنامه ویزای مهاجرت متنوع، ویزا هایی برای دادن اجازه اقامت دائم به متقاضیان خارجی صادر می شود. برنامه ویزای مهاجرت متنوع برنامه ای است که ویزا ها را در دسترس آندسته از متقاضیانی قرار می دهد که در کشورهایی زندگی می کنند که نرخ مهاجرت شان به آمریکا بسیار پایین است.

ویزای مهاجرتی استخدامی

افراد خارجی می توانند از طریق تصویب یک ویزای مهاجرت استخدامی یا شغلی در ایالات متحده اقامت دائم بگیرند.

ویزای مهاجرتی استخدامی برای کارگران خارجی صادر می شود که با اهداف شغلی به ایالات متحده مهاجرت می کنند. ویزا های مهاجرت استخدامی برای کارگران ماهر، کارگران غیر ماهر، سرمایه گذاران و دیگر کارگران ویژه صادر می شود. هر ساله 140000 ویزای استخدامی صادر می کند.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,