پرستاری در کانادا

بعنوان یکی از زیر گروه های رشته پزشکی از پرطرفدارترین رشته های تحصیلی و کاری در کانادا است و بازار کار مناسبی برای آن در حال و آینده متصور است ولی این نکته را باید در نظر داشت که با توجه به ورود سالیانه تعداد زیاد مهاجر تحصیل کرده به کانادا و عدم تطابق تحصیلی بین کانادا و سایر کشورها باعث شده که برای شروع به کار فارغ التحصیلان خارجی مقررات تحصیلی و کاری مشخصی برقرار باشد و متقاضیان پس از گذراندن می توانند مبادرت به اجازه کار نمایند و این برای کلیه فارغ التحصیلان داخل و خارج کانادا یکسان است. رشته  پرستاری در کانادا به دو زیرگروه

  • Practical Nurse
  • Register Nurse

تقسبم میشود که برای هر دو گروه شغلی در زیر نمایی از این پروسه برای شما تبیین شده است .

کار پرستاری

کار پرستاری

  1. داشتن مدرک معتبر کارشناسی در رشته پرستاری ( مدرک تحصیلی شما مورد ارزیابی قرار می گیرد و خوشبختانه مدرک دانشگاه های ایران معمولاً پذیرفته می شوند).
  2. سابقه کار در رشته پرستاری که باید ثابت کنید ازدر۵ سال گذشته حداقل 1300 ساعت کار کرده باشید، در غیر این صورت باید در ۵ سال گذشته دانشجوی یکی از رشته های پرستاری بوده باشید.
  3. قبولی در امتحان دان پرستاری در استان محل زندگی (RN)
  4. اثبات توانایی قابل قبول نوشتن و مکالمه زبان انگلیسی ( یا فرانسه) که در حال حاضر باید نمره آیلتس 7 در تمام قابلیت ها اجباری است
  5. شما باید در کشوری که تحصیلات خود را در آن به پایان رسانده اید بعنوان پرستار کار کرده باشید و حکم شما پرستار باشد همچنین عضویت د رنظام پرستاری الزامی است.
  6. د رمرحله آخر پس از اتمام امتحانات و سایر تست ها شما برای دریافت اجازه کار باید شهروند یا اقامت دائم کانادا را دارا باشید.
  7. دارا بودن شرایط مناسب مشخصی از جمله سلامتی روحی و جسمی و نداشتن هر نوع سوء سابقه که باعث جلوگیری از ادامه کار حرفه ای شده باشد.

هر متقاضی شرکت در امتحان RN  تا سه بار می تواند در امتحان شرکت کند و در صورت عدم قبولی در مرحله سوم می بایست دوره Bridge را بگذرانید یا دوباره برای تحصیل به دانشکده یا کالج برود. به هر حال باید این را در نظر داشت که زمان فارغ التحصیلی و فاصله تحصیل و کار و زمان اقدام برای دریافت لیسانس کا ردرکانادا تماما موارد مهمی است که باید لحاظ شود.

به هر حال تحصیل در رشته پرستاری در کانادا و اخذ اقامت دائم پس از تحصیل و دریافت اجازه کار به عنوان پرستار یکی از بهترین استراتژی ها برای افراد دارای دیپلم می باشد.