اقامت دائم آمریکا ( کارت سبز یا گرین کارت ) چیست؟

گرین کارت یا  اقامت دائم آمریکا   حالتی از مهاجرت است که به مهاجرین اجازه می دهد تا به صورت دائمی در آمریکا زندگی و کار کنند.

مهاجرین خارجی که اقامت دائم قانونی را احرازمی کنند یک کارت اقامت دائم می دهند که به عنوان کارت سبز نیز شناخته می شود.

حقوق مقیمان دائم ( دارندگان کارت سبز یا گرین کارت )

به مقیمان دائم آمریکا که به عنوان دارندگان گرین کارت نیز شناخته می شوند حقوق فراوانی تعلق می گیرد.

مقیمان دائم می توانند به شکل دائم در هرجای آمریکا زندگی و کار کنند ازاینرو، مقیمان دائم می توانند هر ایالت آمریکا را که دوست دارند برای کار و زندگی انتخاب کنند . مقیمان دائم به وسیله ی قوانین فدرال، ایالتی و محلی آمریکا کاملا محافظت می شوند.

همچنین به یکی از بهترین سیستم های آموزش عالی در جهان دسترسی دارند و شاید بتوانند از هزینه های بین المللی در کالج ها و دانشگاه ها اجتناب کنند.

مقیمان دائم از طریق زندگی در آمریکا به مراقبت بهداشتی با کلاس جهانی نیز دسترسی دارند. اگر مقیمان دائم تمایل داشته باشند در طول دوره ی اقامت دائم شان می توانند به هر نقطه ای خارج از آمریکا سفر کنند. همچنین اگر انتخاب کنند حق تبدیل شدن به شهروند آمریکا را دارند گرچه این مورد برای اقامت دائم الزامی نیست.

 

حقوق اقامت دائم برای دارندگان گرین کارت آمریکا

  • توانایی زندگی و کار در هر کجای آمریکا
  • تحت حفاظت کامل قوانین محلی، ایالتی و فدرال آمریکا
  • دسترسی به سیستم آموزش عالی با کلاس جهانی
  • دسترسی مراقبت بهداشتی با کلاس جهانی
  • توانایی سفر به خارج از آمریکا
  • حق انتخاب برای احراز شهروندی آمریکا

 

مسئولیت های مقیمان دائم که دارای گرین کارت هستند چیست؟

مقیمان دائم علاوه بر دارا بودن حقوق مبسوط می بایست مسئولیت های فراوانی را انجام دهند.

آنها می بایست تمامی مالیات های قابل اجرا را درست مانند شهروندان آمریکایی بپردازند. این بدین معنا است که مقیمان دائم برای بازگشت های مالیات بر درآمد در(U.S. Internal Revenue Service (IRS) می بایست پرونده تشکیل بدهند. این مالیات بندی بر مبنای درآمد ناخالص فرد مقیم دائم در سرتاسر دنیا است.

گرین کارت ( اقامت دایم) در مقابل شهروندی

شهروندی همان اقامت دائم آمریکا نیست. مقیمان دائم اجازه ندارند پاسپورت های آمریکایی داشته باشند. بلکه مقیمان دائم، اتباعی با شهروندی کشورهای خودشان باقی می مانند.

مقیمان دائم آمریکا اجازه ندارند در انتخابات آمریکا رای بدهند یا به ادارات منتخب بروند. شهروندان شاید زمان آسوده تری برای آوردن اعضای خانواده به آمریکا و دسترسی بیشتر به شغل های فدارالی داشته باشند.

شهروندان آمریکایی نیز واجد شرایط برای کمک فدارالی و برنامه هایی با مزایای بیشتر از قبیل Medicare [مراقبت های پزشکی] و Social Security [امنیت اجتماعی] هستند.

مقیمان دائم تابع الزامات اقامت فیزیکی هستند در حالیکه شهروندان آمریکایی تابع این الزامات نیستند. برای مثال، اگر مقیمان دائم بدون کسب مجوز برای بازگشت بموقع، بیش از یک سال خارج از آمریکا بمانند (و اگر مجوز بازگشت کسب کنند اما بعد از دو سال ویزای برگشتی نگیرند )یا اگر ضمن زندگی برای هر مدت زمانی در خارج از کشور موفق به تشکیل پرونده برای بازگشت های مالیات فدرالی نشوند ممکن است وضعیت اقامت شان را از دست بدهند.

مقیمان دائم به منظور برخورداری از حقوق شهروندان کامل می بایست از طریق USCIS برای شهروندی آمریکا تشکیل پرونده بدهند. مقیمان دائم بعد از حضور دوره ی پنج ساله در آمریکا نوعا می توانند برای شهروندی کامل پرونده تشکیل بدهند.

اطلاعات بیشتر درباره مهاجرت به آمریکا

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,