اسپانسرشیپ همسر

فرد کانادایی یا دارای اقامت دائم کانادا در صورت داشتن همسر در خارج از کانادا یا داخل کانادا این حق را دارد که ایشان را برای داشتن امتیاز اقامت کانادا اسپانسر کند. دولت کانادا با ارج نهادن به ارزش های خانواده و بهم رسیدن افراد، این بخش را مورد توجه قرارداده است و این امتیاز را به فرد کانادایی داده که همسر غیرکانادایی خود را چه از داخل و یا خارج کانادا حمایت کند و خانواده خود را تشکیل دهد.

افرادی که تحت برنامه اسپانسرشیپ همسر می توانند اسپانسر شوند

با توجه به تفاوت های فرهنگی بین افراد و انواع روابط بین زن و مرد، دولت کانادا برای این برنامه، افراد دارای ارتباط های مشخصی را بر اساس نوع رابطه و مدت زمان و نحوه همزیستی، مشخص کرده که به گروه های زیر تقسیم می شوند:

 • همسر رسمی فرد متقاضی Spouse

افراد به صورت رسمی با هم ازدواج کرده اند

 • Common-law Partner

این مفهوم بدین معنا است که شریک زندگی مشترک شما :

– با شما هنوز قانونی ازدواج نکرده است

– می تواند از یک جنسیت باشند یعنی زن با زن یا مرد با مرد

– 18 سال یا بالاتر است

– حداقل 12 ماه متوالی با شما زندگی کرده است، به این معنی که شما با هم یک سال به طور مداوم زندگی می کنید، بدون اینکه مدت زمان طولانی از هم جدا باشید.

و اگر هر یک از شما در زمان دوستی خانه خود را ترک کرده باشید ( جدا باشید) تنها باید به دلایل زیر بوده باشد:

– تعهدات خانوادگی

– مسافرت کاری

و جدا بودن در هر زمانی نباید خارج از این موارد باشد:

– کوتاه مدت بوده باشد

– موقت باشد

 • Conjugal Partner

در رابطه زناشویی افراد با یکدیگر مسئولیت هایی را به اشتراک می گذارند که این مسئولیت ها می تواند از نظر مالی، اجتماعی، عاطفی و جنسی باشد و هرگونه  مسئولیت های خانوادگی و مرتبط با آن، که این نشان دهنده این است که آنها به یکدیگر تعهد جدی دارند و به هم وابسته هستند  ولی در این رابطه افراد با هم ازدواج رسمی نکرده اند و مدت کمتر از یکسال با یکدیگر زندگی می کنند اما وابستگی های مشترک دارند.

این رابطه همزیستی  تنها به معنای “روابط جنسی” نیست. این نشان می دهد که میزان وابستگی قابل توجهی بین دو شریک وجود دارد.

همچنین کشور کانادا هر یک از سه حالت ذکر شده را برای هم جنس ها هم در برنامه اسپانسرشیپ همسر می‌پذیرد.

شرایط مورد نیاز برای اسپانسر کردن همسر

شرایط فرد اسپانسرکننده

 • ۱۸ سال تمام به بالا باشد.
 • باید مقیم کانادا و یا سیتیزن باشد و در زمان اسپانسرشیپ در کانادا زندگی کند. در صورتی که اسپانسرکننده در کانادا زندگی نمی کند، باید حتما در زمان صدور اقامت دائم برای اسپانسر شونده (در مورد همسر و فرزند) در کانادا زندگی کند.
 • زندانی نبوده و ورشکسته نباشد و مرتکب جرم سنگین نشده باشد و همچنین نامه اخراج از کانادا دریافت نکرده باشد.
 • باید به مدت سه سال فرد اسپانسر کننده تعهد به تامین هزینه های اولیه زندگی فرد اسپانسر شونده را بدهد که این تعهد بدون قید و شرط می باشد.

نکته: در برنامه اسپانسرشیپ همسر، شرط مالی برای اسپانسر کننده وجود ندارد ولی باید بتواند ثابت کند که کار دارد و می تواند زندگی خود را بدون کمک های دولتی اداره کند.

شرایط مورد نیاز برای فرد اسپانسر شونده

 • ۱۸ سال تمام به بالا داشته باشد.
 • سایر شرایط فردی و تحصیلی در این رابطه اثر ندارد چون این یک رابطه عاطفی بین انسان ها می باشد ولی برای دریافت اقامت باید دارای :
 • شرایط پزشکی مناسب باشد
 • مرتکب جرایم خاص برای قرارگرفتن در شرایط عدم پذیرش مجرمان و محکومان در کانادا نباشد ( Inadmissible )

شرایط مورد نیاز برای رابطه بین افراد

باید اثبات کنید که در یکی از شرایط زیر هستند:

 • همسر:

بدین معنی است که دو نفر با هم رسمی ازدواج کرده اند. ازدواج های خارج از کانادا باید علاوه بر اینکه طبق قوانین کانادا معتبر باشند، طبق قوانین کشوری که در آن بوده اید نیز مورد تایید بوده و سند مرتبط موجود باشد. ازدواج همجنس ها اگر در کانادا بوده باشد مورد قبول است ولی اگر در خارج از کانادا باشد مورد قبول نبوده و می‌توانند در قالب یکی از دو مدل روابطی که در زیر تشریح می کنیم قرار بگیرند.

 • Common-law partner

مواردی که می تواند به عنوان اثبات یک رابطه مشترک قانونی استفاده شود شامل موارد زیر است:

– مالکیت مشترک ملک مسکونی

– اجاره نامه مشترک یا قراردادهای اجاره

– صورتحساب برای حساب های برنامه اشتراکی مشترک مانند: گاز، برق، تلفن، حساب های بانکی مشترک

– اسناد مهم برای هردوی شما یک آدرس مشترک را نشان دهد، مانند: گواهینامه رانندگی، بیمه نامه عمر

– سایر مدارک شناسایی معتبر

 • Conjugal partner

این نوع رابطه می توانند بین مرد و زن و یا جنس های مشابه باشد. فرد اسپانسر کننده در صورتی جزو این گروه محسوب می‌شود که:

– طرفین به دلیل موجهی قادر نبوده اند که در کنار هم زندگی کنند (مانند دلایل مهاجرتی و یا مشکلات قانونی در محدودیت طلاق و یا عدم به رسمیت شناختن زندگی مشترک هم جنس ها در بعضی کشورها)

– طرفین روابط وابسته دو طرفه داشته و این رابطه حداقل یک سال ادامه داشته است و طرفین تعهد کامل مانند ازدواج و یا Common-law partner به هم دارند. این از طریق نشان دادن موارد مشترک مانند حساب های بانکی و یا مالکیت مشترک قابل اثبات است.

در چه شرایطی امکان اسپانسر کردن شخص جدید وجودندارد؟

اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشید ممکن است امکان اسپانسر کردن فرد جدیدی را نداشته باشید:

 • اگر قبلا تعهدی داده اید و آن را انجام نداده باشید قادر به اسپانسر کردن فرد جدید نخواهید بود.
 • اگر دادگاه رای داده باشد که شما alimony و یا کمک هزینه فرزند خود رابه همسرتان  نداده اید ممکن است قادر به اسپانسر کردن فرد جدیدی نباشید.
 • مرتکب جرمی شده باشید که مرتبط به افراد و یا مرتبط به امور جنسی باشد و بسته به نوع جرم می تواند منجر به این شود که شما نتوانید فرد دیگری را اسپانسر نمایید.
 • اگر شما به دلایلی به جز از کار افتادگی، درخواست کمک هزینه از دولت کرده باشید ( وام و بورس های دولتی مشکلی نخواهند داشت.) منظور از کمک هزینه زندگی در اینجا همان welfare می‌باشد، یعنی اگر به غیر از welfare کمک هزینه ای از دولت گرفته باشید مشکلی در فایل اسپانسرشیپ ایجاد نخواهد کرد.
 • همچنین اگر قبلا فردی را اسپانسر کرده اید و او پس از ورود به کانادا از دولت درخواست کمک مالی کرده باشد ممکن است شما امکان اسپانسر کردن فرد دیگری را نداشته باشید. همچنین در این حالت دولت تمام کمک هزینه های داده شده به فرد اسپانسر شده را از فرد اسپانسر کننده (متعهد) طلب خواهد کرد.

در چه مواردی اسپانسرشیپ ممنوع و غیر قابل قبول است؟

 

اسپانسر همسر- پیشرو

 • یکی از زوجین زیر ۱۸ سال داشته باشد. اگر یکی یا هر دو زیر ۱۸ هستند باید صبر کنند تا ۱۸ ساله شوند.
 • ازدواج واقعی نباشد و با هدف اسپانسر شدن یا اسپانسر کردن انجام شده باشد.
 • در صورت جدایی پس از اسپانسرشیپ، فرد اسپانسر کننده به مدت ۳ سال و فرد اسپانسر شونده به مدت ۵ سال اجازه اسپانسر کردن فرد جدید را ندارند.
 • ازدواج باید در کانادا و در کشور مبدا مورد قبول و قانونی باشد. (در موارد خاص که نوعی از ازدواج در کشور مبدا مورد قبول نباشد امکان اسپانسرشیپ وجود دارد) ( اگر ازدواج در کشور مبدا مورد قبول باشد ولی در کانادا مورد قبول نباشد، برای اسپانسر کردن واجد شرایط نخواهد بود).
 • ازدواج از راه دور یا با وکالتنامه هم مورد قبول نیست.
 • همسر اعلام نشده در هنگام اپلای اولیه برای مهاجرت، اگر در هنگام شروع پرونده همسر خود را در پرونده اعلام نکنید، هیچ وقت امکان اسپانسر کردن آن فرد را نخواهید داشت.

قوانین پس از اسپانسرشیپ همسر در کانادا

 • فرد اسپانسر کننده تا ۳ سال پس از اخذ ویزای اقامت دائم از نظر مالی متعهد به ساپورت فرد اسپانسر شونده می باشد.
 • فرد اسپانسر کننده پس از اسپانسر کردن همسر خود تا ۵ سال از اسپانسر کردن همسر دیگر (در صورت جدا شدن) منع می‌باشد.
 • فرد اسپانسر کننده مرتکب جرمی شود که تا ۱۰ سال زندان داشته باشد.
 • فرد اسپانسر کننده برای ورود به کانادا inadmissible شود.
 • فرد اسپانسر در شرایطی قرار گیرد که پاسپورت کانادایی خود را از دست بدهد.
 • فرد اسپانسر کننده در شرایطی باشد که اداره مهاجرت از نظر امنیتی یا حقوق بشر یا جرم و جنایت های برنامه ریزی شده، برای او نامه inadmissible بودن را صادر کند.
 • کنسل کردن اسپانسرشیپ همسر

امکان کنسل کردن اسپانسرشیپ همسر فقط در حالتی وجود دارد که فرد اسپانسر شونده کارت اقامت خود را دریافت نکرده باشد. در این حالت اسپانسر کننده می تواند از طریق تکمیل فرم آنلاین این درخواست را ارسال کند.

اگر پس از صدور اقامت دائم اسپانسرشیپ کنسل کند، فرد اسپانسر کننده باید به مدت ۳ سال تمام تعهدات داده شده را اجرا کند.

کار یا تحصیل فرد اسپانسرشونده

کار یا تحصیل فرد اسپانسر شده- پیشرو

فرد اسپانسر شونده در دوره ای که منتظر دریافت اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ است باید شرایط مهاجرتی خود را داشته باشد. ایشان بدون ویزا، اجازه کار یا تحصیل را ندارد و در صورت تمایل باید درخواست ویزا کند.

استثنا: اگر متقاضی از قبل ویزای تحصیل یا کار را داشته باشد ویزای او باطل نخواهد شد و می تواند تا پایان آن ویزای قانونی، به کار و تحصیل ادامه دهد.

اگر شما علاقه مند به مهاجرت یا سفر به کانادا هستید لطفا فرم بررسی اولیه ما را که در وبسایت قراردارد تکمیل کنید. فرم شما بصورت رایگان بررسی می شود ولی تنها با کسانی تماس گرفته می شود که شرایط مناسبی برای اقدام داشته باشند در حالت دیگر شما همیشه می توانید مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان ما و یا مشاوره حضوری و غیر رایگان با مشاور رسمی مهاجرت کانادا را برای دریافت توصیه های قانونی برای خود رزرو کنید.

بیانیه رفع مسئولیت:

نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای وبسایت، خود را از تمام مسئولیت های زیر مبرا می دانند :

 • تمام موارد و اطلاعات ارائه شده در این مقاله تنها به منظور اطلاع رسانی بوده و توصیه حقوقی مهاجرتی نمی باشد.
 • به هیچ عنوان ضمانت نمی کندکه اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز یا بدون خطا باشد.
 • تمام مثال ها و مضامین و تصاویر بکار رفته در این مقالات از منابع آزاد بوده و برای درک بهتر مقاله بکار رفته است.
 • ما هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این مقاله را بر عهده نمی‌ گیریم.
 • مفاد این مقاله بعنوان توصیه حقوقی یا مهاجرتی برای کسی نمی باشد در صورت نیاز به داشتن توصیه حقوقی مهاجرت لطفا مشاوره حضوری با مشاور رسمی مهاجرت را درخواست نمایید.

اسپانسرشیپ فرزندان

هدف از برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ، پیوستن اعضای نزدیک خانواده در کانادا به یکدیگراست. از طریق این برنامه، شهروندان کانادا و دارندگان اقامت دائم می توانند فرزندان وابسته، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ، همسر و شرکای زناشویی خود را برای اخذ اقامت دائم کانادا، اسپانسر کنند.

دولت کانادا تعهد جدی دارد تا خانواده ها را در هر زمان ممکن در کنار هم نگه دارد. به همین دلیل، بررسی برنامه های اسپانسرشیپ در دفاتر ویزای کانادا دارای اولویت بالایی است.

افرادی که تحت برنامه اسپانسرشیپ فرزندان می توانند اسپانسر شوند

 • فرزندان وابسته به فرد مفیم کانادایی

در بیشتر موارد، افرادی که به عنوان کارگران خارجی موقت به کانادا می آیند حق دارند که بستگان خود، از جمله هر کودک وابسته را با خود به کانادا بیاورند. با این وجود شرایطی ایجاد می شود که در زمان مهاجرت این امر امکان پذیر نیست. ولی برای شهروندان کانادایی و دارندگان اقامت دائم با فرزندان وابسته در خارج از کشور، دولت برای تسهیل ورود عزیزانشان به کانادا یک برنامه ویژه ایجاد کرده است.

 • برنامه حمایت از فرزندان وابسته

فرزندان وابسته، چه طبیعی و چه فرزندخوانده را افراد دارای اقامت دائم یا افراد کانادایی می توانند با برنامه اسپانسرشیپ فرزندان به فرض داشتن شرایط، اسپانسر کنند و درخواست ورود آنها را به کانادا بنمایند.

برای واجد شرایط بودن در برنامه اسپانسرشیپ فرزندان، هم شهروند کانادایی یا مقیم دائم (که “اسپانسر” نیز نامیده می شود) و فرزند آنها در خارج از کشور (“شخص حمایت شده”) باید توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و تابعیت کانادا (IRCC) تأیید شود.

برای دریافت ویزا از طریق برنامه اسپانسرشیپ فرزندان، اسپانسر و شخص اسپانسر شده موظف خواهند بود که رابطه خود را با یکدیگر ثابت کنند.

افرادی که مراحل فرزندخواندگی آنها در مراحل نهایی پردازش است، ممکن است قبل از نهایی شدن فرزندخواندگی، فرزند خود را اسپانسر کرده باشند که امری بدیهی است.

 • فرد اسپانسر کننده بایدحداقل ۱۸ سال داشته باشد.
 • باید مقیم و ساکن کانادا و یا سیتیزن باشد و در زمان اسپانسرشیپ در کانادا زندگی کند.
 • در زندان نبوده و ورشکسته نباشد و نامه خروج از کانادا دریافت نکرده باشد.
 • برای فرزندان تعهد مالی لازم است آن هم به مدت ۱۰ سال پس از اخذ اقامت دائم فرد اسپانسر شونده و یا اینکه تا وقتی آنها ۲۵ ساله شوند.

الزامات فرد اسپانسر کننده

 • اسپانسر باید 18 سال سن داشته باشد.
 • اسپانسر مالی باید اقامت دائم کانادا داشته باشد و در کانادا زندگی کند یا یک شهروند کانادایی باشد.
 • اسپانسر نمی تواند در زندان، ورشکسته، تحت دستور ترک کشور یا دیپورت (در صورت اقامت دائم) یا متهم به جرم جدی باشد.

شرایط لازم برای شخص اسپانسر شده

در برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپ فرزندان، شخص اسپانسر شده باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 • کمتر از 22 سال باشد و همسر یا شریک زندگی نداشته باشد (مجرد باشد). یا
 • در صورت داشتن سن بیشتر از 22 سال در سال های بعد از این سن هنوز وابستگی به خانواده یا اسپانسر داشته باشد یا به تعبیری مشغول درس باشد یا نیاز به حمایت داشته باشد.

الزامات ماهیت رابطه

فردی که شما بعنوان فرزند خود یا فرزندخوانده یا فرزند همسر یا شریک زندگی خود اسپانسر می کنید باید :

 • فرزند بیولوژیکی والدین باشد و در صورتی که کودک توسط شخص دیگری به غیر از همسر یا شریک متعهد فرزند خوانده نشده باشد و یا فرزند فرزندخوانده والدین باشد.
 • شما باید مدارک و مستندات این رابطه را بتوانید برای اقدام ارائه نمایید.

مشاورین ما در سازمان مهاجرتی پیشرو لیست کاملی از مدارک و مستندات این برنامه را در زمان قرارداد برای شما جهت تسهیل در گردآوری، فراهم خواهند کرد.

اگر شما علاقه مند به مهاجرت یا سفر به کانادا هستید لطفا فرم بررسی اولیه ما را که در وبسایت قراردارد تکمیل کنید. فرم شما بصورت رایگان بررسی می شود ولی تنها با کسانی تماس گرفته می شود که شرایط مناسبی برای اقدام داشته باشند در حالت دیگر شما همیشه می توانید مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان ما و یا مشاوره حضوری و غیر رایگان با مشاور رسمی مهاجرت کانادا را برای دریافت توصیه های قانونی برای خود رزرو کنید.

بیانیه رفع مسئولیت:

نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای وبسایت، خود را از تمام مسئولیت های زیر مبرا می دانند :

 • تمام موارد و اطلاعات ارائه شده در این مقاله تنها به منظور اطلاع رسانی بوده و توصیه حقوقی مهاجرتی نمی باشد.
 • به هیچ عنوان ضمانت نمی کندکه اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز یا بدون خطا باشد.
 • تمام مثال ها و مضامین و تصاویر بکار رفته در این مقالات از منابع آزاد بوده و برای درک بهتر مقاله بکار رفته است.
 • ما هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این مقاله را بر عهده نمی‌ گیریم.
 • مفاد این مقاله بعنوان توصیه حقوقی یا مهاجرتی برای کسی نمی باشد در صورت نیاز به داشتن توصیه حقوقی مهاجرت لطفا مشاوره حضوری با مشاور رسمی مهاجرت را درخواست نمایید.