مطالب توسط مدیریت سایت

برنامه استانی بریتیش کلمبیا و راه اندازی برنامه مهاجرتی جدید کارآفرینی

برنامه استانی بریتیش کلمبیا برنامه استانی بریتیش کلمبیا سرانجام تحت یک سیستم ثبت نام آنلاین که به متقاضیان اجازه می دهد علاقه خود را برای این ایالت ابراز نمایند, درهای خود را به روی مهاجرین و تجار بین المللی گشود. تحت این سیستم جدید, متقاضیان موفق، ویزای کاری موقت دریافت نموده و در صورتی که […]