لاتاری

دستوالعمل تکمیل و ثبت نام لاتاری آمریکا ۲۰۱۷ در اول باید گفت و تاکید کرد تنها وبسایت قانونی برای درخواست گرین کارت لاتاری آمریکا وبسایت www.dvlottery.state.gov است و فرض که برای این کار بایستی پر شود فرم شماره ds-5601 که به صورت آنلاین در زمان بازگشایی برنامه دسترس خواهد بود .توصیه میشود در اولین روزهای […]

برنامه ویزا های گوناگون یا لاتاری چیست؟ خلاصه ای از برنامه ویزا ی لاتاری بشرح زیر است • سالانه نزدیک به 50000 ویزا برای متقاضیانی از کشورهای واجد شرایط صادر می شود, کشورهای واجد شرایط کشورهایی هستند که نرخ مهاجرت به آمریکا در آنها پایین است, فرم ویزای گوناگون الکترونیکی (فرم ورود E-DV) باید به طور آنلاین […]