لاتاری

ویزای لاتاری

در اول باید گفت و تاکید کرد تنها وبسایت قانونی برای درخواست ویزای لاتاری آمریکا وبسایت www.dvlottery.state.gov است و فرض که برای این کار بایستی پر شود فرم شماره ds-5601 که به صورت آنلاین در زمان بازگشایی برنامه دسترس خواهد بود .توصیه میشود در اولین روزهای آغاز ثبت نام شروع کار شوید و کار را […]

برنامه ویزا های گوناگون یا لاتاری چیست؟ خلاصه ای از برنامه ویزا ی لاتاری بشرح زیر است • سالانه نزدیک به 50000 ویزا برای متقاضیانی از کشورهای واجد شرایط صادر می شود, کشورهای واجد شرایط کشورهایی هستند که نرخ مهاجرت به آمریکا در آنها پایین است, فرم ویزای گوناگون الکترونیکی (فرم ورود E-DV) باید به طور آنلاین […]