اعضای شرکت


آقای محسن صفوی فارع التحصیل از کشور انگلستان می باشند و از سال 2005 تا به حال در زمینه مهاجرت به کشورهای مختلف مخصوصاً کانادا فعالیت دارند. کارشناس ارشد مهاجرت و عضو رسمی ICCRC#418151