تمامی اطلاعات وارد شده در فرم ارزیابی مهاجرت کانادا  Immigration Assessment Form  توسط شما  محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد .

فرم ارزیابی ویزای توریستی

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY