سازمان خدمات مهاجرتی پیشرو یکی از سرشناس ترین سازمانهای بین المللی در امور مهاجرت به کانادا می باشد. این سازمان توسط آقای  محمد رضا نصرتی بعنوان کارشناس ارشد مالی و مهاجرت و عضو سازمان مهاجرین کانادا  507271 #ICCRC با هدف کمک کردن به کسانی که به دنبال  مهاجرت به کانادایا آمریکا و یا دیگر  کشورها  برای ساختن آینده بهتر برای خود وخانواده شان هستند، تأسیس گشته است .

nosraty

آقای  محمد رضا نصرتی و همکاران متخصص ایشان باوردارند تمام افراد حق مسلم دارند که اطلاعات کامل در باره سرزمین و کشوری را داشته باشند که تصمیم به ساختن آینده خود را در آن دارند.

به مدت سالیان متعادی این سازمان خدمات مشاوره اییِ گوناگونی را در کلیه زمینه های قوانین مهاجرت که شامل مهاجرت از طریق خانوادگی، تخصصی، تجاری و ویزاهای تحصیلی و توریستی می شود به موکلین تجاری و متخصص خود ارائه داده است.

از زمان تأسیس تاکنون، این سازمان شهرت فراوانی را بخاطر کیفیت بالای خدمات و حفظ اسرار موکلین کسب کرده است و مشاوران و متخصصین سازمان تلاش خود را بر اساس فراهم نمودن خدمات حرفه ای وبرقراری ارتباط نزدیک و دوستانه با موکلین قرار داده اند .

دراین سازمان، ما همیشه خوشحال خواهیم بود اطلاعات لازم در مورد کانادا و مهاجرت به کانادا و آمریکا و اروپا را در اختیار شما قرار دهیم.

این سازمان با توجه به نیاز مهاجرین روابط کارگزاری با وکلا و سازمان های معتبر آمریکا و اروپا جهت ارایه خدمات مهاجرتی آمریکا و اروپا در منطقهرا دارا می باشد و بدین وسیله توانسته است ضمن اطلاعات لازم برای متقاضیان خدمات مهاجرت قانونی برای این کشورها مهیا کند.