اونتاریو محبوب ترین مقصد فرود کانادا برای مهاجران از سراسر جهان است.به عنوان پرجمعیت ترین استان کانادا، تقریبا 40 درصد کانادایی ها در اونتاریو زندگی می کنند.
اوتاوا پایتخت کانادا و همچنین بزرگترین شهر آن، تورنتو می باشد که در این استان قرار دارد. در بسیاری از موارد، اونتاریو مرکز زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کانادا است.
برنامه پذیرش استان ایالت اونتاریو به نام برنامه پذیرش مهاجر اونتاریو (OINP) مشهور است .
از طریق این برنامه، مهاجران احتمالی با مهارت و تجربه مورد هدف این استان می توانند گواهی نامزد شدن استان اونتاریو را دریافت کنند، که به این ها اجازه می دهد که برای اقامت دائم کانادا با درخواست های سریع تر از سایر کلاس های مهاجرت کانادا اقدام کنند.
OINP برنامه های تحت دسته های مهاجرت زیر را می پذیرد:
• اونتاریو اکسپرس انتری
اکسپرس انتری –نیروهای متخصص مورد تقاضا
اکسپرس انتری- نیروهای متخصص با قابلیت صحبت به زبان فرانسوی
اکسپرس انتری – نیروهای فنی و کاری
• رده عمومی یا کارفرما محور
کارگران خارجی بشرط داشتن پیشنهاد کاری معتبر
گروه دانشجویان بین المللی و خارجی
o دانشجویان بین المللی با یک پیشنهاد شغل
o دانشجویان بین المللی – تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد
o دانشجویان بین المللی – جریان تحصیلات تکمیلی دکترا
زیر گروه تجاری
o جریان کارآفرینان
o نیرو های داخلی شرکت های موجود در اونتاریو
o سرمایه گذاران (که در حال حاضر متوقف است )
وضعیت کنونی جریان های مهاجرت OINP
جدول زیر جزئیات وضعیت فعلی هر جریان مهاجرت OINP را ارائه می دهد.

رده کسب و کار

این جریان برای جذب افرادی است که به دنبال اجرای ابتکار جدید کسب و کار هستند و یا کسب و کار موجود در انتاریو را خریداری می کنند.
متقاضیانی که موفق به کسب گواهی نامه در زمینه انتصاب موقت می شوند – براساس یک توافقنامه عملکرد – برای ایجاد کسب و کار در اونتاریو اقدام میکنند.
اگر موافقت نامه های سرمایه گذاری و ایجاد شغل در توافقنامه عملکرد مشخص شده باشند، کارآفرینان فرصتی برای نامزد شدن برای وضعیت اقامت دائم کانادا خواهند داشت.

شرکت های بزرگ برای ورود نیروی داخلی
این برنامه با هدف کمک و پشتیبانی از شرکت های بین المللی متشکل از شرکت هایی که به دنبال گسترش به اونتاریو یا خرید یک کسب و کار موجود هستند طراحی شده.
هنگامی که کسب و کار با موفقیت برقرار شد، کارکنان کلیدی واجد شرایط درخواست پذیرش استانی می دهند که به آنها اجازه می دهد تا در نهایت تبدیل به ساکنان دائمی کانادا شوند.
جریان سرمایه گذاران
از تاریخ 29 اکتبر 2015، سرمایه گذاران جریان OINP بسته شده و دیگر برنامه های کاربردی را قبول نمی کنند.