بطور کل مدارس کانادا به دو نوع عمومی (دولتی) و خصوصی تقسیم می شوند. مدارس عمومی دارای گستردگی مباحث قابل ارائه در درس ها و دروس اختیاری هستند و رتبه مدارس بر اساس امکانات و نتایج دانش آموزان دسته بندی می شود. در این مطلب قصد داریم مدارس یورک کانادا را معرفی کنیم.

ولی بطور کلی مدارسی که برای دانش آموزان خارجی (بین المللی) اختصاص می یابد، از میان بهترین مدارس کانادا می باشد و امکان تحصیل در کنار دانش آموزان کانادایی فرصتی است تا دانش آموزان خارجی ضمن یادگیری دروس، با فرهنگ و رسوم کانادا هم آشنا شوند.

لیست مدراس یورک کانادا

در این جا لیست مدارس یورک قرار داده شده است و جهت اطلاعات بیشتر مشاورین ما آماده ارائه خدمات رسانی به شما می باشند، با ما در ارتباط باشید.

021-22266638 – 021-22266639

Secondary Schools

​Secondary​ School​​​​

​Location

​Available

​Accepting

​Alexander Mackenzie High School​  ​Richmond Hill TBD ​Grades 9-12
​Bill Hogarth Secondary School ​Markham TBD ​Grades 9-12
​Bur Oak Secondary School ​Markham TBD ​Grades 9-12
​Dr. GW Williams Secondary School ​Aurora TBD ​Grades 9-12
​Dr. JM Denison Secondary School ​Newmarket TBD ​Grades 9-12
​Huron Heights Secondary School ​Newmarket TBD ​Grades 9-12
​King City Secondary School King City​ TBD ​Grades 9-12
​Langstaff Secondary School ​Richmond Hill TBD ​Grades 9-12
​Maple High School ​Vaughan TBD ​Grades 9-12
​Markham District High School ​Markham TBD ​Grades 9-12
​Middlefield Collegiate Institute  ​Markham TBD ​Grades 9-12
​Milliken Mills High School  ​Markham TBD ​Grades 9-12
​Richmond Green Secondary School ​Richmond Hill TBD ​Grades 9-12
​Sir William Mulock Secondary School ​Newmarket TBD ​Grades 9-12
​Stephen Lewis Secondary School ​Vaughan TBD ​Grades 9-12
​Stouffville District Secondary School ​Stouffville TBD ​Grades 9-12
​Thornhill Secondary School  ​Thornhill TBD ​Grades 9-12
​Thornlea Secondary School ​Markham TBD ​Grades 9-12
​Tommy Douglas Secondary School  ​Vaughan TBD ​Grades 9-12
​Unionville High School ​​Unionville TBD ​Grades 9-12
​Vaughan Secondary School ​Vaughan TBD ​Grades 9-12
​Woodbridge College  ​Vaughan TBD ​Grades 9-12
​​(list of schools is subject to change) ​​ ​ ​​ ​

Elementary Schools

Elementary School ​

​Location

​Available

​Alexander Muir Public School ​Newmarket TBD
​Anne Frank Public School ​Vaughan Maple TBD
Armadale Public School​ ​Markham South TBD
​Bakersfield PS ​Vaughan TBD
​Bayview Glen Public School (K-6) ​Vaughan Thornhill TBD
Boxwood Public School​ ​Markham South TBD
​Brownridge PS ​Vaughan TBD
​Buttonville PS ​Markham TBD
​Carrville Mills Public School ​Vaughan Carrville TBD
​Charlton PS ​Vaughan TBD
​Cornell Village PS ​Markham TBD
​Discovery Public School ​Vaughan Maple TBD
​E.J. Sands Public School ​Vaughan TBD
​Edward T. Crowle Public School ​Markham Centre TBD
Forest Run Public School ​Vaughan Carville TBD
​Fossil Hill Public School ​Vaughan Vellore TBD
​Glenn Gould PS ​Vaughan TBD
​Harry Bowes Public School ​Stouffville TBD
​Hartman Public School ​Aurora TBD
​Herbert H Carnegie Public School ​Vaughan Maple TBD
​Highview Public School ​Aurora West TBD
​Johnsview Village Public School ​Markham Thornhill TBD
​Kettle Lakes Public School ​Oakridges TBD
​King City Public School ​King City TBD
​Lake Wilcox Public School ​Richmond Hill TBD
​Lincoln Alexander Public School ​Richmond Hill TBD
​MacLeod’s Landing Public School ​Oakridge TBD
​Maple Creek Public School ​Vaughan Maple TBD
​Maple Leaf Public School ​Newmarket TBD
​Markham Gateway Public School ​Markham South TBD
​Meadowbrook Public School ​Newmarket East TBD
​Nellie McClung Public School ​Vaughan TBD
​Northern Lights Public School ​Aurora East TBD
​O.M. MacKillop Public School (Gr 4-8) ​Richmond Hill West TBD
​Pierre Burton Public School ​Vaughan Woodbrige TBD
​Pine Grove Public School ​Vaughan Woodbridge TBD
​Randall Public School ​Markham TBD
​Regency Acres Public School ​Aurora West TBD
​Roselawn Public School (Gr 4-8) ​Richmond Hill West TBD
​Ross Doan PS (K-3) ​Richmond Hill TBD
​Rouge Park Public School ​Markham TBD
​Sir John A. Macdonald Public School ​Markham TBD
​Sixteenth Avenue Public School ​Richmond Hill TBD
​Summitview Public School ​Stouffville TBD
​Terry Fox Public School ​Newmarket TBD
​Thornhill Public School ​Thornhill TBD
Thornhill Woods Public School ​Vaughan Carrville TBD
​Vellore Woods Public School ​Vaughan Vellore TBD
​Viola Desmond Public School ​Richmond Hill TBD
Walter Scott Public School (Gr K-6) ​Richmond Hill West TBD
​Westminster Public School ​Vaughan Thornhill TBD
​Wilclay Public School ​Markham South TBD
Willowbrook Public School ​Markham Thornhill TBD
​Woodbridge Public School ​Vaughan Woodbridge TBD
​Yorkhill Elementary School ​Vaughan Thornhill TBD

اگر شما علاقه مند به مهاجرت یا سفر به کانادا هستید لطفا فرم بررسی اولیه ما را که در وبسایت قراردارد تکمیل کنید. فرم شما بصورت رایگان بررسی می شود ولی تنها با کسانی تماس گرفته می شود که شرایط مناسبی برای اقدام داشته باشند در حالت دیگر شما همیشه می توانید مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان ما و یا مشاوره حضوری و غیر رایگان با مشاور رسمی مهاجرت کانادا را برای دریافت توصیه های قانونی برای خود رزرو کنید.

بیانیه رفع مسئولیت:

نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای وبسایت خود را از تمام مسئولیت های زیر مبرا می دانند   :

  • تمام موارد و اطلاعات ارائه شده در این مقاله تنها به منظور اطلاع رسانی بوده و توصیه حقوقی مهاجرتی نمی باشد.
  • به هیچ عنوان ضمانت نمی کندکه اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز یا بدون خطا باشد.
  • تمام مثال ها و مضامین و تصاویر بکار رفته در این مقالات از منابع آزاد بوده و برای درک بهتر مقاله بکار رفته است.
  • ما هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این مقاله را بر عهده نمی‌ گیریم.
  • مفاد این مقاله بعنوان توصیه حقوقی یا مهاجرتی برای کسی نمی باشد در صورت نیاز به داشتن توصیه حقوقی مهاجرت لطفا مشاوره حضوری با مشاور رسمی مهاجرت را درخواست نمایید.