اصلاحات برنامه سرمایه گذاری استانی نیوبرانزویک 2021

همان طور که می دانید برنامه پذیرش استانی نیوبرانزویک در سالیان قبل تنها برنامه ای بود که بصورت مستقیم مبادرت به پذیرش و اعطای اقامت کانادا می نمود. در آن برنامه متقاضیان پس از احراز شرایط و پذیرش از طرف استان و طی مراحل سپرده گذاری می توانستند برای اخذ اقامت قبل از ورود اقدام کنند و بطور خلاصه بدون شرط خاصی وارد شوند و به برنامه سرمایه گذاری خود مبادرت نمایند .

با توجه به بررسی های استان وعدم موفقیت برنامه قبلی استان، با بررسی نتایج روش  سایر استانها،  اداره مهاجرت استان نیوبرانزویک مبادرت به تغییر برنامه از اقامت مستقیم به ویزای کار نموده است .

طبق این تغییرات از ژانویه 2021 ، استان نیوبرانزویک برنامه کارآفرینان خود را درزیر گروه برنامه نامزدی استانی نیوبرانزویک به مدل جدیدی تغییر داده است که متقاضی باید قبل از درخواست برای پذیرش استانی مجوز کار را دریافت کند.

همچنین کلیه کارآفرینان باید قرارداد عملکرد تجاری را امضا کنند و حداقل برای 1 سال فعالیت کنند و متعهد باشند در طی سال اول حضور با ویزای کار، مبادرت به راه اندازی طرح و ایده خود در استان نمایند تنها پس از این مرحله ، داوطلبان می توانند درخواست اقامت دائم دهند.سایر شرایط از لحاظ سن و میزان و ترکیب سرمایه در حال حاضر تغییری نکرده است .

پیش از این ، نیوبرانزویک تنها استانی در کانادا بود که درخواست یک مرحله ای برای اقامت دائم از طریق جریان کارآفرینی را ارائه  می داد. از این پس ،جریانات کارآفرینی در تمام استانها ، به جز کبک ، الگویی را اتخاذ می کنند که در آن ادارات مهاجرت استانی ابتدا سرمایه گذاری و کارآفرینی شرکت های منطقه را بررسی می کنند و سپس دعوتنامه های نامزدی استانی را صادر می کنند.

بدین صورت تمامی استان ها با یک رویه ثابت پس از درخواست و پذیرش ویزای کار برای متقاضی درخواست می دهند تا پس از شروع و انجام پروژه و بدست آوردن شرایط بتوانند برای اقامت دایم اقدام کنند

این روش تضمینی برای سکونت و سرمایه گذاری برای استان ها بوجود اورده  و جا دارد که متقاضیان بر اساس اولویت هر استان در ایجاد پروژه و ترکیب سن و سرمایه و بازار آتی بررسی بیشتری انجام دهند.

ما در شرکت پیشرو با بررسی دقیق شرایط متقاضیان می توانیم بهترین انتخاب را برای شما بر اساس شرایط سنی و مالی و فعالیت کاری به شما پیشنهاد کنیم .

ارزیابی رایگان

اگر شما علاقه مند به مهاجرت یا سفر به کانادا هستید لطفا فرم بررسی اولیه ما را که در وبسایت قراردارد تکمیل کنید. فرم شما بصورت رایگان بررسی می شود ولی تنها با کسانی تماس گرفته می شود که شرایط مناسبی برای اقدام داشته باشند در حالت دیگر شما همیشه می توانید مشاوره تلفنی رایگان با کارشناسان ما و یا مشاوره حضوری و غیر رایگان با مشاور رسمی مهاجرت کانادا را برای دریافت توصیه های قانونی برای خود رزرو کنید.

بیانیه رفع مسئولیت:

نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای وبسایت خود را از تمام مسئولیت های زیر مبرا می دانند   :

  • تمام موارد و اطلاعات ارائه شده در این مقاله تنها به منظور اطلاع رسانی بوده و توصیه حقوقی مهاجرتی نمی باشد.
  • به هیچ عنوان ضمانت نمی کندکه اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز یا بدون خطا باشد.
  • تمام مثال ها و مضامین و تصاویر بکار رفته در این مقالات از منابع آزاد بوده و برای درک بهتر مقاله بکار رفته است.
  • ما هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این مقاله را بر عهده نمی‌ گیریم.
  • مفاد این مقاله بعنوان توصیه حقوقی یا مهاجرتی برای کسی نمی باشد در صورت نیاز به داشتن توصیه حقوقی مهاجرت لطفا مشاوره حضوری با مشاور رسمی مهاجرت را درخواست نمایید.