Canadian-Work-Visa

برنامه بین المللی کار موقت کانادا، رعایت قانون از سوی کارفرما

کارفرمایان کانادایی هنگام استخدام نیروی کار خارجی از طریق برنامه بین المللی کار موقت کانادا، ملزم به انجام وظایفی خاص هستند. دولت کانادا این قوانین را به منظور اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده توسط سیاستIMP  اجرا می‌کند. در حالی که IMP، اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده ای را دنبال می‌کند، برای دولت کانادا اطمینان از این مسئله حائز اهمیت است که کارفرمایان از IMP به زیان نیروی کار موقت کانادا و داخلی سوء استفاده نمی کنند.

مسئولیت های کارفرما در برنامه بین المللی کار موقت کانادا

در برنامه بین المللی کار موقت کانادا کارفرما موظف است:

 • بر اساس الزام استان یا ناحیه، کارهای مربوط به مزایای غرامت و پوشش پزشکی را در هنگام ورود نیروی کار به کانادا بر عهده گیرد.
 • اطمینان حاصل کند که نیروی کار از مجوز لازم برای انجام کار برخوردار است.
 • شماره بیمه اجتماعی (SIN) دلیلی بر داشتن مجوز کار معتبر نیست.
 • شرایط و محدودیت های زمانی مندرج در مجوز کار رعایت شوند.
 • کارفرمایان از نظر قانونی مسئول حصول اطمینان از رعایت تمام این شرایط هستند.
 • تا زمانی که کارمند در استخدام است، فعالانه در شرکت ارائه دهنده پیشنهاد کار، فعالیت کاری خود را ادامه دهد.
 • از کلیه قوانین استخدامی فدرال، استان و منطقه از جمله قوانین مربوط به استخدام نیروی کار پیروی کند.
 • برای نیروی کار شغلی را فراهم کند که در پیشنهاد استخدام ذکر شده است.
 • دستمزد و شرایط کاری را برای نیروی کار فراهم کند که مطابق یا بهتر از موارد ذکر شده در پیشنهاد کار باشد.
 • برای فراهم کردن محیط کاری عاری از آزار جسمی، جنسی، روانی و مالی، به شکل معقولی تلاش کند.
 • هرگونه اسناد مربوط به استخدام و اشتغال نیروی کار را به مدت شش سال پس از صدور مجوز کار حفظ کند. و
 • در انجام تمام بازرسی‌ها همکاری لازم را داشته باشد و کلیه اسناد یا اطلاعات درخواستی را ارائه دهد.

canada-job-

بازرسی‌ها در برنامه بین المللی کار موقت کانادا

کارفرمایان ممکن است تحت بازرسی یک افسر بخش مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) یا یک افسر اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا  (ESDC) / سرویس کانادا قرار گیرند که از طرف IRCC اقدام می‌کند.

هدف از انجام بازرسی در برنامه بین المللی کار موقت کانادا، اطمینان از برآورده شدن شرایط ذکر شده در بالا توسط کارفرما و در نتیجه اطمینان از عدم بد رفتاری با کارمندان و استفاده ازIMP  بر طبق اصولی است که برای آن در نظر گرفته شده است.

بر طبق سه اصل زیر، یک کارفرما می تواند برای انجام بازرسی انتخاب شود:

– وجود دلیلی برای مشکوک شدن به عدم رعایت قوانین

– عدم رعایت قوانین توسط کارفرما در گذشته،

– انتخاب کارفرما به صورت تصادفی

کارفرمایی که برای استخدام نیروی کار موقت کانادا پیشنهاد استخدام را به IRCC ارائه می‌دهد، مسئول رعایت شرایط برنامه خواهد بود و ممکن است در هر زمان پس از اولین روز استخدام نیروی کار موقت کانادا و حداکثر تا شش سال پس از صدور مجوز کار، برای بازرسی انتخاب شود.

کارفرمایانی که استفاده از خدمات یک نماینده مجاز را برای ارائه پیشنهادات استخدامی از طرف خود حفظ کرده‌اند، همچنان در قبال کلیه فعالیت ها و درخواست های بازرسی مسئول هستند.

در صورت انتخاب برای انجام بازرسی، کارفرما باید:

– در زمان و مکان مشخص شده به سوالات پاسخ دهد.

– مدارک درخواستی را مطابق با نامه دریافتی ارائه دهد.

– در صورت درخواست در هر بازرسی در محل حضور داشته باشد.

در طول بازرسی، یک افسر همچنین می‌تواند به هر مکانی که یک تبعه خارجی در آن کار می‌کند وارد شود و بازرسی را انجام دهد و با کارمندان خارجی یا کانادایی حاضر در محل کار مصاحبه کند.

تصمیم نهایی

در زمینه کار موقت، کارفرمایانی که تشخیص داده شوند مطابق با این قوانین عمل نمی‌کنند، نامه ای دریافت خواهند کرد که در آن تخلف و مجازات های ناشی از آن توضیح داده شده است (در ادامه به آن خواهیم پرداخت).

بعد از این مرحله کارفرما ۳۰ روز فرصت دارد تا با ارائه اطلاعات تکمیلی در مورد تخلف، جریمه های ناشی از آن یا هر دو مورد به صورت کتبی پاسخ دهد. این ممکن است شامل توجیه عدم رعایت قوانین و همچنین هر عامل یا ملاحظاتی شود که کارفرما احساس می کند قبل از تصمیم گیری نهایی دانستن آنها برای افسر مهم است.

کارفرمایان همچنین ممکن است برای پاسخگویی درخواست تمدید بیش از ۳۰ روز را داشته باشند. درخواست های تمدید به صورت موردی بررسی می‌شوند.

اگر تصمیم نهایی ناشی از عدم رعایت قوانین باشد، کارفرما یک اخطار نهایی دریافت خواهد کرد که شامل اطلاعاتی در مورد شرایط نقض شده، چگونگی عدم رعایت قوانین از سوی کارفرما، دلیل یا دلایل تصمیم اتخاذ شده، مجازات‌ها و اقدامات بعدی می‌شود.

توجیه عدم رعایت قوانین

در برخی موارد، عدم رعایت قوانین ممکن است موجه باشد. تخلفات اگر نتیجه ی تغییر در موارد زیر باشند ممکن است قابل توجیه باشند:

 • قانون فدرال یا استان
 • مفاد یک قرارداد جمعی
 • شرایط اقتصادی که مستقیماً بر کسب و کار کارفرما تأثیر می‌گذارد

اشتباهی که کارفرما از روی اعتقاد به درستی کار انجام داده است، مانند یک اشتباه اداری یا اشتباه ناخواسته حسابداری است، و کارفرما بعداً برای اصلاح و رفع اثرات آن بر روی کارمندانی که تحت تأثیر قرار گرفته اند، تلاش می‌کند. در طول بازرسی و قبل از اتخاذ تصمیم نهایی در مورد عدم رعایت قوانین، کارفرما باید اطلاعات و شواهدی را ارائه دهد که چگونگی توجیه عدم رعایت قوانین را به IRCC توضیح می‌دهند. اگر افسر توجیه ارائه شده را قابل قبول بداند، کارفرما ممکن است به عدم رعایت قوانین محکوم نشود.

جریمه‌ها

در کار موقت کانادا،کارفرمایانی که به دلیل عدم رعایت قوانین متخلف هستند، ممکن است با پیامدهای مختلفی روبرو شوند. این پیامدها بر اساس سیستم امتیازی و بر طبق موارد زیر تعیین می شوند:

– نوع تخلف

– سابقه رعایت قوانین

– میزان عدم رعایت قوانین

– اندازه کسب و کار (تنها برای جریمه های مالی). و

– آیا کارفرما قبل از شروع بازرسی، به طور داوطلبانه اطلاعاتی را در مورد عدم رعایت احتمالی قوانین افشاء کرده است یا خیر.

مجازات های احتمالی ممکن است شامل موارد زیر باشند:

– اخطارها،

– جریمه های نقدی از ۵۰۰ تا ۱۰۰ هزار دلار برای هر تخلف و حداکثر ۱ میلیون دلار در طول یک سال،

 • ممنوعیت یک، دو، پنج یا ده ساله، یا ممنوعیت دائمی برای تخلفات بسیار جدی،
 • قرار دادن نام شرکت و جریمه تعیین شده در لیست کارفرمایانی که شرایط را رعایت نکرده اند (زمانی که کارفرما به پرداخت جریمه نقدی و/ یا ممنوعیت محکوم شده باشد)،
 • رد درخواست‌های دریافت مجوزهای مرتبط با کسب و کار،
 • لغو مجوزهای کار صادر شده قبلی مرتبط با کسب و کار.

job-canada-

افشای داوطلبانه

کارفرمایانی که تصور می‌کنند ممکن است شرایط IMP را نقض کرده باشند تشویق می‌شوند تا اقدامات لازم را برای رعایت آنها انجام دهند و داوطلبانه این اطلاعات را در اختیار IRCC قرار دهند. IRCC اعتبار اطلاعات مرتبط را تعیین خواهد کرد و شدت نقض احتمالی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. سپس IRCC در مورد ضرورت انجام بازرسی تصمیم گیری می‌کند. تمام افشاگری‌ها منجر به بازرسی نمی‌شوند.

برای اینکه مورد افشاء توسط افسر پذیرفته شود، باید کامل باشد و در زمان افشاء موضوع کارفرما نباید تحت بازرسی IMP یا هر اقدام اجرایی دیگر مرتبط با یک تخلف تحت قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان باشد.

اگر بازرسی پس از افشای داوطلبانه انجام شود و عدم رعایت قوانین از سوی کارفرما تایید شود، کارفرما ممکن است از کاهش مجازات یا عدم مجازات برخوردار شود. در چنین مواردی،IRCC  تعدادی از عوامل را به منظور تعیین واجد شرایط بودن کارفرما برای برخورداری از کاهش مجازات در نظر می گیرد، از جمله:

– کامل بودن افشاء،

– آیا افشا واقعاً داوطلبانه است (یعنی در حال حاضر کارفرما در معرض بازرسی یا اقدام اجرایی قرار ندارد)،

– شدت تأثیر تخلف بر روی نیروی کار خارجی،

– شدت تأثیر نقض قوانین بر روی نیروی کار کانادایی یا اقتصاد کانادا،

– به موقع بودن افشاگری، و

– سابقه افشاگری‌های داوطلبانه کارفرما.

برای اطلاعات بیشتر به مقاله برنامه نیروی کار موقت خارجی و برنامه بین المللی کار موقت کانادا مراجعه فرمایید.

برای کمک با ما تماس بگیرید

​شرکت خدمات مهاجرتی پروگرسیو یک شرکت حقوقی مهاجرت در کانادا با بیش از 15 سال تجربه است. پروگرسیو دارای تعداد زیادی مشاور رسمی مهاجرت کاناداست و ارتباط خوب با وکلای مهاجرت داشته که به شما کمک می‌کنند به راحتی و از روش های مطمئن به کانادا مهاجرت کنید. ​

سایت Pishro.ca به عنوان نماینده آنلاین پروگرسیو تاسیس شده است.

اگر می‌خواهید به کانادا مهاجرت کنید، اولین قدم تکمیل فرم ارزیابی رایگان است. اگر شما واجد شرایط مهاجرت به کانادا هستید، یکی از اعضای تیم پروگرسیو به شما کمک خواهد کرد.

بیانیه رفع مسئولیت:

نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای وبسایت، خود را از تمام مسئولیت های زیر مبرا می دانند :

 • موارد و اطلاعات در این مقاله تنها به منظور اطلاع است و توصیه حقوقی مهاجرتی است.
 • به هیچ عنوان ضمانت نمی کندکه اطلاعات موجود در این سایت، دقیق، کامل، به روز یا بدون خطا باشد.
 • تمام مثال ها و مضامین و تصاویر در این مقالات از منابع آزاداست و برای درک بهتر مقاله  است.
 • ما هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از هر گونه استفاده از مضامین این مقاله را بر عهده نمی‌ گیریم.
 • مفاد این مقاله بعنوان توصیه حقوقی یا مهاجرتی برای کسی نمی باشد در صورت نیاز به داشتن توصیه حقوقی مهاجرت لطفا مشاوره حضوری با مشاور رسمی مهاجرت را درخواست نمایید.